Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 321-ЧМИ
Бургас, 19.01.2022

ОТНОСНО: принципни решения при работата на Общинска избирателна комисия –Бургас при определяне начина на работа, приемане на решения на Общинска избирателна комисия-Бургас във връзка с обезпечаване принципа на публичност и предоставяне на информация на избирателите за упражняване на активното им избирателно право при провеждане на частични избори за кмет на кметство с. Твърдица на 27.02.2022г., номерацията и сигнатурата на решенията на Общинска избирателна комисия- Бургас, начина на обявяване решенията на Общинска избирателна комисия- Бургас, както и подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори.

На основание чл.85 и чл.87, ал. 1, т. 1 от ИК и Решение на ЦИК № 1072 -МИ/18.01.2022 г., както  във връзка с чл. 63 от  Закона за здравето и  РД-01-968 от 26.11.2022 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.12.2021г. до 30.03.2022г г. Общинска избирателна комисия- Бургас

РЕШИ:

  1. В своята работата и при вземане на решения ОИК ще се ръководи от :

- РЕШЕНИЕ №  3-МИ/  05.09.2019г. на ОИК - относно: определяне начина на работа, приемане на решения на Общинска избирателна комисия-Бургас, относно провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., номерацията и сигнатурата на решенията на Общинска избирателна комисия- Бургас, начина на обявяване решенията на Общинска избирателна комисия- Бургас

и

- РЕШЕНИЕ № 1072-МИ/  18.01.2022г. на ЦИК относно приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 27 февруари 2022 г.       

           Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК, чрез ОИК-Бургас, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

           Решението е прието 17.25 ч на заседание на ОИК проведено на 19.01.22г. 

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 19.01.2022 в 23:39 часа

Календар

Решения

  • № 347-ЧМИ / 06.03.2022

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО В С. ТВЪРДИЦА

  • № 346-ЧМИ / 01.03.2022

    относно: определяне и упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия Бургас, които да получат хартиените бюлетини за втори тур на частичните местни избори за кмет на кметство с.Твърдица, община Бургас на 06.03.2022г.

  • № 345-ЧМИ / 01.03.2022

    относно: Утвърждаване образец на бюлетина за избор на кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас, на 06 март 2022 г

всички решения