Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 323-ЧМИ
Бургас, 19.01.2022

ОТНОСНО: Определянето и образуване на номер на избория район в Община Бургас за частичен избор за кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас, на 27 февруари 2022 г. и формиране единен номер на избирателната секция.

         В ОИК Бургас с вх. № 296 от 19.01.2022г. е постъпила Заповед № 49/10.01.2022г. на Кмета на община Бургас,  с която на основание чл.8 ал.2 и 6, и чл.9 ал.7  и 9 от Изборния кодекс във връзка с чл. 44 ал.1 т.8 и ал.2  от ЗМСМА, кметът на Община Бургас   е образувал избирателна секция за провеждане на избори за  частичен избор за кмет на кметство с. Твърдица община Бургас, на 27 февруари 2022 г.
         Образувана е една избирателна секция.Предвид гореизложеното, на основание чл. 8 ал.8 от Изборния кодекс, както и Решение № 570-МИ /26.07.2019  г. на ЦИК,   Общинската избирателна комисия  Бургас

 

РЕШИ:


     1. Територията на всяко кметство в общината представлява отделен едномандатен изборен район. Номерацията на тези изборни райони в страната е единна и съдържа цифрените номера по ЕКАТТЕ:

Изборен район за избор на кмет на кметство:


      Област Бургас с административен център - гр. Бургас: 02 04 07079
      Община Бургас с административен център- гр.Бургас: 02 04 07079,

а населеното място, с административен център на кметството, където ще се проведат частични избори е с. Твърдица, община Бургас.
     2. ФОРМИРА ЕДИНЕН НОМЕР НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ съобразно единната номерация на секционните избирателни комисии, на територията на ОБЩИНА –БУРГАС както следва :

№                          местонахождение на секцията   (населено място – н.м.)

02 04 00 328          с.Твърдица, община Бургас   адрес: Детска градина „Чайка

          Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК, чрез ОИК-Бургас, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

          Решението е прието 17.55 ч на заседание на ОИК проведено на 19.01.22г.

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 19.01.2022 в 23:52 часа

Календар

Решения

  • № 347-ЧМИ / 06.03.2022

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО В С. ТВЪРДИЦА

  • № 346-ЧМИ / 01.03.2022

    относно: определяне и упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия Бургас, които да получат хартиените бюлетини за втори тур на частичните местни избори за кмет на кметство с.Твърдица, община Бургас на 06.03.2022г.

  • № 345-ЧМИ / 01.03.2022

    относно: Утвърждаване образец на бюлетина за избор на кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас, на 06 март 2022 г

всички решения