Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 326-ЧМИ
Бургас, 25.01.2022

ОТНОСНО: регистрация на партия „ГЕРБ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас, на 27 февруари 2022 г.

Постъпило е заявление от ПП „ГЕРБ”, подписано от Димитър Бойчев Петров в качеството му на пълномощник на Бойко Методиев Борисов, председател и представляващ партията, заведено под № 2/25.01.2022 г. в регистъра на партиите и коалициите, с искане за регистрация на партията за участие в частични избори за кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас, на 27 февруари 2022 г.

 

Към заявлението са приложени изискуемите съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

 1. Пълномощно от Бойко Методиев Борисов председател и представляващ ПП „ГЕРБ”;
 2. Решение №1076-МИ/20.01.2022. на ЦИК;
 3. Удостоверение за актуално състояние.

         В заявлението са посочени адрес, телефон и лице за контакт.

Налице са изискванията на чл. 147, ал. 6 от ИК и Решение № 1844-МИ от 21 юли 2020 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции в ОИК за участие в частични  избори  за кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас, на 27 февруари 2022 г. Изявено е желание за начин на изписване на политическата партия в бюлетината, съгласно заявеното при регистрацията пред ЦИК, одобрено с Решение №1076-МИ/20.01.2022г.

Предвид изложеното и на основание на основание чл. 87, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия Бургас

РЕШИ:

 1. Регистрира и обявява ПП „ГЕРБ” за участие в частични избори за кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас, на 27 февруари 2022 г.
 2. Наименованието на партията в бюлетината е ПП ГЕРБ.

Решението след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния електронен регистър на партиите, коалициите и инициативните комитети .

          Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез ОИК-Бургас, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

         Решението е прието 17:15 ч. на заседание на ОИК проведено на 25.01.22 г.

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 26.01.2022 в 10:24 часа

Календар

Решения

 • № 347-ЧМИ / 06.03.2022

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО В С. ТВЪРДИЦА

 • № 346-ЧМИ / 01.03.2022

  относно: определяне и упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия Бургас, които да получат хартиените бюлетини за втори тур на частичните местни избори за кмет на кметство с.Твърдица, община Бургас на 06.03.2022г.

 • № 345-ЧМИ / 01.03.2022

  относно: Утвърждаване образец на бюлетина за избор на кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас, на 06 март 2022 г

всички решения