Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 337-ЧМИ
Бургас, 18.02.2022

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители на Коалиция от партии „БСП за България“ в частични избори на кметове на кметства в община Бургас на 27 февруари 2022 г.

С вх.№ 312/18.02.2022г. е постъпил списък № 01, на упълномощени представители на Коалиция от партии „БСП за България“  в частични избори на кметове на кметства в община Бургас  на 27 февруари 2022 г. Списъкът е подписан от упълномощен представител на коалицията и е представен и на технически  носител в excel формат.

Предвид изложеното и на основание  чл. 87, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4  от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК и след извършена проверка, Общинска избирателна комисия- Бургас,

 

РЕШИ:

 

ПУБЛИКУВА списък на 1 /един/ броя упълномощени представители на Коалиция от партии „БСП за България“  в частични избори на кметове на кметства в община Бургас  на 27 февруари 2022 г., съгласно приложения списък, както следва:

Име

1

Фотинка Василева Панайотова

           Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК, чрез ОИК-Бургас, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

 

 

Председател: Михаил Димитров Хаджиянев

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 21.02.2022 в 14:34 часа

Календар

Решения

  • № 347-ЧМИ / 06.03.2022

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО В С. ТВЪРДИЦА

  • № 346-ЧМИ / 01.03.2022

    относно: определяне и упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия Бургас, които да получат хартиените бюлетини за втори тур на частичните местни избори за кмет на кметство с.Твърдица, община Бургас на 06.03.2022г.

  • № 345-ЧМИ / 01.03.2022

    относно: Утвърждаване образец на бюлетина за избор на кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас, на 06 март 2022 г

всички решения