Заседания

Заседание от дата 19.08.2020 от 17:30 часа.

Решения

№ 300 / 19.08.2020

ОТНОСНО : Определяне общия брой членове на секционни избирателни комисии на територията на община Бургас и разпределението им между партиите и коалициите

№ 299 / 19.08.2020

ОТНОСНО : Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

№ 298 / 19.08.2020

ОТНОСНО : Определянето и образуване на номер на избория район в Община Бургас за частичен избор за кмет на кметство с. Изворище, община Бургас, на 27 септември 2020 г. и Формиране единен номер на избирателната секция.

№ 297 / 19.08.2020

ОТНОСНО : Определяне начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация в Общинска избирателна комисия - Бургас на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Изворище, община Бургас на 27.09. 2020 г. и регистрация на кандидатите

№ 296 / 19.08.2020

ОТНОСНО : Принципни решения при работа на Общинска избирателна комисия - Бургас при определяне начина на работа, приеман на решения на Общинска избирателна комисия - Бургас, във връзка с обезпечаване принципа на публичност и предоставяне на информация на избиртелите за упражняване на активото им избирателно право при провеждане на частични избори за кмет на кметство с. Изворище на 27.09.2020 г, номерацията и сигнатурата на решенията на Общинска избирателна комисия - Бургас, както и подлежащите на вписване обстоятелства и рада за водене и поддържане на регистри за публикуване от общински ибирателни комисии (ОИК) при провеждане на нови частични избори.

№ 295 / 19.08.2020

ОТНОСНО : приемно време за граждани и организации на Общинска избирателна комисия - Бургас (ОИК) при провеждането на частични избори за кмет на кмество с. Изворище, община Бургас, които ще се проведат на 27.09.2019г. във връзка с извънредната епидемична обстановка

Календар

Решения

  • № 319 -МИ / 29.11.2021

    относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

  • № 312 / 17.12.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

  • № 311 / 09.11.2020

    относно: Сигнал за конфликт на интереси по отношение на общински съветник

всички решения