Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 296
Бургас, 19.08.2020

ОТНОСНО: Принципни решения при работа на Общинска избирателна комисия - Бургас при определяне начина на работа, приеман на решения на Общинска избирателна комисия - Бургас, във връзка с обезпечаване принципа на публичност и предоставяне на информация на избиртелите за упражняване на активото им избирателно право при провеждане на частични избори за кмет на кметство с. Изворище на 27.09.2020 г, номерацията и сигнатурата на решенията на Общинска избирателна комисия - Бургас, както и подлежащите на вписване обстоятелства и рада за водене и поддържане на регистри за публикуване от общински ибирателни комисии (ОИК) при провеждане на нови частични избори.

На основание Указ № 77/10.04.2020г. на Президента на Републка България, чл.85 и чл.87, ал. 1, т. 1 от ИК и Решения на ЦИК № 607 -МИ/14.08.2019 г. и № 848 – МИ/28.08.2019г., както и Решение № 1083 -МИ/04.08.2020 г. и във връзка с чл. 63 от Закона за здравето и ЗАПОВЕД № РД-01-452 от 4.08.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 5.08.2020 г. ; Общинска избирателна комисия- Бургас


                                                                                                      РЕШИ:


В своята работата и при вземане на решения ОИК ще се ръководи от :
- РЕШЕНИЕ № 3/ 05.09.2019г. - относно: определяне начина на работа, приемане на решения на Общинска избирателна комисия-Бургас, относно провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., номерацията и сигнатурата на решенията на Общинска избирателна комисия- Бургас, начина на обявяване решенията на Общинска избирателна комисия- Бургас.
- РЕШЕНИЕ № 1853-МИ/ 04.08.2020г. на ЦИК относно подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК, чрез ОИК-Бургас, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 20.08.2020 в 13:41 часа

Календар

Решения

  • № 319 -МИ / 29.11.2021

    относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

  • № 312 / 17.12.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

  • № 311 / 09.11.2020

    относно: Сигнал за конфликт на интереси по отношение на общински съветник

всички решения