Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 297
Бургас, 19.08.2020

ОТНОСНО: Определяне начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация в Общинска избирателна комисия - Бургас на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Изворище, община Бургас на 27.09. 2020 г. и регистрация на кандидатите

На основание чл. 85, ал. 4, чл. 87, ал. 1, т. 12 и т. 13, чл. 127, ал. 3, чл. 128, чл. 147 – 150,чл. 152 , т. 3 и § 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и Решение № 1846-МИ/21.07.2020 г.,Общинска избирателна комисия- Бургас


РЕШИ:


1. Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия - Бургас на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за кмет на кметство с. Изворище, община Бургас на 27.09. 2020 г., се приемат в деловодството на ОИК, в гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ 1, в сградата на Областна администрация – Бургас, всеки календарен ден, от 10:00 часа на 23.08. 2020г. до 17,00 ч. на 27.08.2020г. /не по-късно от 25 дни преди изборния ден/.
2. Кандидати за кмет могат да издигат партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в общинската избирателна комисия.
3. Партиите и коалициите не могат да регистрират като кандидати военнослужещи от въоръжените сили, служители от дипломатическата служба, служители от МВР, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, както и държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, на които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите като независими кандидати.
4. Независим кандидат не може да бъде кандидат на партия, коалиция или местна коалиция.
5. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа.
6. Партиите и коалициите, които участват в състава на местни коалиции, не могат да регистрират самостоятелно свои кандидати за същия избор.
7. Кандидат за кмет може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район. Кандидат за кмет на община не може да бъде и кандидат за кмет на кметство или кмет на район.
8. Когато кандидат за кмет бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет или в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.
9. Кандидатът не може да бъде наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или придружител в съответната община.
10. Документи за регистрация на кандидатите:
1. предложение от партията, коалицията, местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ адрес), адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ-НЧ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. В община, където има избори в повече от едно кметство (район), се подава едно общо предложение;
2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 63-МИ-НЧ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 64-МИ-НЧ от изборните книжа);
4. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията, коалицията, местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.
11. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка на адресната регистрация на кандидата в общинската администрация.
12. ОИК води отделен входящ регистър на кандидатите  за кмет на кметство – Приложение № 70-МИ-НЧ;
13. Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на посочените изисквания и взема решение за регистрацията на кандидатите.
14. При установяване на непълноти или несъответствия общинската избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им.
15. В случаите, когато общинската избирателна комисия откаже регистрация, отказът може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.
16. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията или коалицията може да предложи за регистриране друг кандидат в срок не по-късно от 19 дни преди изборния ден .
17.  Когато кандидат на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат в срок не по-късно от 19 дни преди изборния ден.
18. За регистрацията на всеки кандидат общинската избирателна комисия взема решение, което се вписва в регистър на кандидатите за публикуване (Приложение № 71-МИ-НЧ от изборните книжа). Регистърът се обявява на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.
19. Въз основа на взетото решение за регистрация общинската избирателна комисия издава удостоверение за регистриран кандидат (Приложение № 67-МИ-НЧ от изборните книжа).
20. Общинската избирателна комисия обявява кандидатите за кмет в срок не по-късно от 20 дни преди изборния ден. 
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК, чрез ОИК-Бургас, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 20.08.2020 в 13:42 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 319 -МИ / 29.11.2021

  относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

 • № 312 / 17.12.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 311 / 09.11.2020

  относно: Сигнал за конфликт на интереси по отношение на общински съветник

всички решения