Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 299
Бургас, 19.08.2020

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата.

Постъпило е писмо с вх. № 243/17.08.2020г. от Общински съвет – Бургас, с приложено заявление изх. № 08-00-10456/11.08.2020г. по описа на ОС Бургас, от Чанко Миндов Мирчев, общински съветник от листата на КП „БСП за България“, с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията му, поради изложени причини.
Чанко Миндов Мирчев е обявен за избран общински съветник от кандидатската листа на КП „БСП за България“ с Решение № 268 от 28.10.2019г. на ОИК – Бургас.
След извършена справка в “Информационно обслужване” АД, относно подреждането на кандидатите от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ОИК установи кой е следващият в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, който следва да бъде обявен за избран за общински съветник, поради което на основание чл.87,ал.1,т.1 във връзка с чл. 453 и чл. 454 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3 ЗМСМА, Общинската избирателна комисия Бургас


Р Е Ш И:


ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Чанко Миндов Мирчев, ЕГН: ………, обявен за избран за общински съветник от листата на КП „БСП за България“ с решение № 268 от 28.10.2019г. на ОИК – Бургас
ОБЕЗСИЛВА издаденото на Чанко Миндов Мирчев, ЕГН: …….., удостоверение за избран общински съветник.
ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на КП „БСП за България“ – Васил Иванов Иванов, ЕГН: ………
Издава удостоверение на избрания за общински съветник Васил Иванов Иванов, ЕГН: ………...
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 20.08.2020 в 13:45 часа

Календар

Решения

  • № 319 -МИ / 29.11.2021

    относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

  • № 312 / 17.12.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

  • № 311 / 09.11.2020

    относно: Сигнал за конфликт на интереси по отношение на общински съветник

всички решения