Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 306
Бургас, 14.09.2020

ОТНОСНО: утвърждаване образец на бюлетина за избор на кмет на кметство с. Изворище, община Бургас, област Бургас

На основание чл.87, ал.1,т.9 ,  чл.422 от ИК и решение 1823-МИ/09.06.2020 г. на ЦИК, във връзка с насрочените частични избори за  кмет на кметство с.Изворище, община Бургас, област Бургас на 27 септември 2020 година и след извършена проверка на образеца за бюлетина, ОИК

Р Е Ш И:

 1. УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Изворище, община Бургас, област Бургас

Бюлетина за кмет на кметство

Неразделна част от настоящето решение е технически образец на бюлетината,  подписана от присъстващите членове на ОИК.

 1. Одобрява тираж на бюлетината в размер на 400 броя.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Решението е прието в 10:20 часа.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 16.09.2020 в 14:20 часа

Календар

Решения

 • № 319 -МИ / 29.11.2021

  относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

 • № 312 / 17.12.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

 • № 311 / 09.11.2020

  относно: Сигнал за конфликт на интереси по отношение на общински съветник

всички решения