Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 308
Бургас, 25.09.2020

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидат за кмет на кметство с. Изворище, издигнат от ПП „Движение за права и свободи“ за частнични избори в община Бургас на 27 септември 2020 г

Постъпило е заявление  с вх. № 1 /25.09.2020 г., 08:47., подписано от Ахмед Сюлейман Мехмед, упълномощен с пълномощно от  представляващия ПП „Движение за права и свободи“  – Мустафа Сали Карадайъ, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатските листи, издигнати от ПП „Движение за права и свободи“  за участие в частичните избори в община Бургас на 27 септември 2020 г.

 Към предложението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 1080 - МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК .

            Предвид това и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 18,  във връзка  с чл. 117, ал. 3 и ал. 4, и чл. 118, ал. 2  от ИК  и Решение № 1080- МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Бургас 

 

Р Е Ш И:

 

            1.РЕГИСТРИРА 1 /един/ застъпник, на кандидатът за кмет на кметство с. Изворище, общ. Бургас, издигнат от ПП „Движение за права и свободи“  за частичните избори в община Бургас на 27 септември 2020 г., съгласно приложения към заявлението списък.

ИЗДАВА удостоверение на регистрирания застъпник.

            Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез ОИК- Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Решението е прието в 13 часа.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 25.09.2020 в 13:09 часа

Календар

Решения

  • № 319 -МИ / 29.11.2021

    относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

  • № 312 / 17.12.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

  • № 311 / 09.11.2020

    относно: Сигнал за конфликт на интереси по отношение на общински съветник

всички решения