Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 309
Бургас, 25.09.2020

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас за участие в частични избори за кмет на кметство на с.Изворище, община Бургас на 27 септември 2020 г

Постъпило е заявления с вх. № 273/25.09.2020 г. подписано от Антон Стоянов - упълномощен представител на КП „Обединени патриоти“ за извършване на промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Бургас.

Към заявлението е приложен списък на хартиен носител и технически носител с исканата промяна и пълномощно от представляващите КП „Обединени патриоти“. 

Поради това и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6  и  чл. 89 от ИК,  Общинска избирателна комисия – Бургас

РЕШИ:

ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Бургас от квотата на КП „Обединени патриоти“, съгласно представеното предложение както следва:

сик

длъжност

партия

Трите имена на ново предложение

ЕГН

Три имена на заменения член

020400323

Член

ОП

Кирил Фердинандов Влъчков

 

Николай Андреев Димитров

 

ИЗДАВА удостоверениe на назначения член на СИК.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 25.09.2020 в 19:13 часа

Календар

Решения

  • № 319 -МИ / 29.11.2021

    относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

  • № 312 / 17.12.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

  • № 311 / 09.11.2020

    относно: Сигнал за конфликт на интереси по отношение на общински съветник

всички решения