Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 310
Бургас, 27.09.2020

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

Днес, 27 септември 2020 г., в 21.14 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство с. Изворище, община Бургас, област Бургас на първи тур

ЕМИНЕ САЛИ СЕРБЕЗ  

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН …, издигнат от партия „Движение за права и свободи - ДПС“,

получил 150 действителни гласове.

 

            Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд - Бургас, чрез Общинска избирателна комисия Бургас в седемдневен срок от обявяването му, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 28.09.2020 в 07:43 часа

Календар

Решения

  • № 319 -МИ / 29.11.2021

    относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

  • № 312 / 17.12.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

  • № 311 / 09.11.2020

    относно: Сигнал за конфликт на интереси по отношение на общински съветник

всички решения