№ 149 / 11.10.2019

ОТНОСНО : ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

№ 148 / 11.10.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ за избориза общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

№ 147 / 08.10.2019

ОТНОСНО : определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство в съдебни производства

№ 146 / 08.10.2019

ОТНОСНО : Сигнал на СЕМ относно нарушение на ИК от страна на БНР Бургас

№ 145 / 08.10.2019

ОТНОСНО : промени в състави на СИК – община Бургасза участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургасна 27 октомври 2019 г.

№ 144 / 01.10.2019

ОТНОСНО : утвърждаване нов образец от 01.10.2019г. на бюлетина за избор на Кмет на Община Бургас за местните избори на 27 октомври 2019 година в Община Бургас.

№ 143 / 01.10.2019

ОТНОСНО : заличаване на регистрация на кандидат за общински съветник от кандидатска листа МК „ Ние, гражданите“ ( ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз, „Ал. Стамболийски“) за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. в Община Бургас

№ 142 / 01.10.2019

ОТНОСНО : заличаване на регистрация на кандидат на кмет за община Бургас от кандидатска листа МК „ Ние, гражданите“ ( ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз, „Ал. Стамболийски“) в изборите на 27 октомври 2019 г. в Община Бургас

№ 141 / 30.09.2019

ОТНОСНО : утвърждаване образец на бюлетина за избор на Кмет на кметство с.Твърдица, община Бургас за местните избори на 27 октомври 2019 година в Община Бургас и одобряване на нейния тираж.

№ 140 / 30.09.2019

ОТНОСНО : утвърждаване образец на бюлетина за избор на Кмет на кметство с.Равнец, община Бургас за местните избори на 27 октомври 2019 година в Община Бургас и одобряване на нейния тираж.

№ 139 / 30.09.2019

ОТНОСНО : утвърждаване образец на бюлетина за избор на Кмет на кметство с.Маринка, община Бургас за местните избори на 27 октомври 2019 година в Община Бургас и одобряване на нейния тираж.

№ 138 / 30.09.2019

ОТНОСНО : утвърждаване образец на бюлетина за избор на Кмет на кметство с.Изворище, община Бургас за местните избори на 27 октомври 2019 година в Община Бургас и одобряване на нейния тираж.

№ 137 / 30.09.2019

ОТНОСНО : утвърждаване образец на бюлетина за избор на Кмет на кметство с.Извор, община Бургас за местните избори на 27 октомври 2019 година в Община Бургас и одобряване на нейния тираж.

№ 136 / 30.09.2019

ОТНОСНО : утвърждаване образец на бюлетина за избор на Кмет на кметство с.Драганово, община Бургас за местните избори на 27 октомври 2019 година в Община Бургас и одобряване на нейния тираж.

№ 135 / 30.09.2019

ОТНОСНО : утвърждаване образец на бюлетина за избор на Кмет на кметство гр.Българово, община Бургас за местните избори на 27 октомври 2019 година в Община Бургас и одобряване на нейния тираж.

№ 134 / 30.09.2019

ОТНОСНО : утвърждаване образец на бюлетина за избор на Кмет на Община Бургас за местните избори на 27 октомври 2019 година в Община Бургас и одобряване на нейния тираж.

№ 133 / 30.09.2019

ОТНОСНО : утвърждаване образец на бюлетина за избор на общински съветници в Община Бургас за местните избори на 27 октомври 2019 година в Община Бургас и одобряване на нейния тираж.

№ 132 / 25.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване на секционните избирателни комисии на територията на Община Бургас в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година.

№ 131 / 25.09.2019

ОТНОСНО : определяне на номерата на независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети, и на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи в бюлетината за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година

№ 130 / 25.09.2019

ОТНОСНО : проведена процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне в диспутите по регионалните радио – и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 294 / 17.02.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 293 / 07.02.2020

    относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

  • № 292 / 23.01.2020

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения