ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ)

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Владислав Венциславов Витанов1/11.10.2019
Христо Великов Василев2/11.10.2019
Мария Йорданова Парапанова3/11.10.2019
София Николова Славова4/11.10.2019
Аврам Исак Аврамов5/11.10.2019
Еленка Янкова Аврамова6/11.10.2019
Надежда Кирилова Блъскова7/11.10.2019
Мирослав Стефанов Блъсков8/11.10.2019
Юлиана Георгиева Нончева9/11.10.2019
Жанета Динкова Славова10/11.10.2019
Зафир Здравков Сарафов11/11.10.2019
Николай Георгиев Делев12/11.10.2019
Илиана Димитрова Делева13/11.10.2019
Кристина Динкова Анастасова - заместен14/11.10.2019
Румен Димов Димов15/11.10.2019
Станислава Жекова Нанева16/11.10.2019
Гергана Енчева Михайлова17/11.10.2019
София Дичева Янчева18/11.10.2019
Дамян Александров Пройков19/11.10.2019
Атанас Стефанов Атанасов20/11.10.2019
Росица Борисова Търколева21/11.10.2019
Мария Атанасова Колева22/11.10.2019
Николай Георгиев Кабаков23/11.10.2019
Светлан Минков Костов24/11.10.2019
Петя Добрева Петрова - Стафила25/11.10.2019
Иван Тотков Георгиев - заместен26/11.10.2019
Мария Георгиева Дукова - Чьонг27/11.10.2019
Богдана Трифонова Иванова28/11.10.2019
Гергана Илиева Панова29/11.10.2019
Мария Георгиева Етимова30/11.10.2019
Мария Иванова Караиванова31/11.10.2019
Петко Ставрев Димитров32/11.10.2019
Женя Георгиева Гочева33/11.10.2019
Красимир Николов Милев34/11.10.2019
Елисавета Жейнова Калчева35/11.10.2019
Светослав Борисов Шаров36/11.10.2019
Румяна Иванова Христова37/11.10.2019
Антония Кирилова Милева38/11.10.2019
Иван Ангелов Бошнаков39/11.10.2019
Марияна Костова Георгиева40/11.10.2019
Тонка Михова Пенева41/11.10.2019
Иванка Иванчева Радева42/11.10.2019
Даниела Тодорова Димитрова43/11.10.2019
Радка Янакиева Богданова44/11.10.2019
Здравко Богданов Богданов45/11.10.2019
Димитър Йорданов Илиев46/11.10.2019
Галя Христова Христова47/11.10.2019
Емилия Владимирова Георгиева48/11.10.2019
Светлана Георгиева Стойчева49/11.10.2019
Радослава Райчева Илиева50/11.10.2019
Величка Николова Транева51/11.10.2019
Марина Димитрова Василева52/11.10.2019
Мирена Кирчева Койчева53/11.10.2019
Димитрина Колева Скарлева54/11.10.2019
Румяна Симеонова Диянова55/11.10.2019
Петранка Иванова Мънева56/11.10.2019
Мария Георгиева Мънева57/11.10.2019
Станислав Петров Василев58/11.10.2019
Христина Радостинова Христова59/11.10.2019
Динка Иванова Желязкова60/11.10.2019
Митко Иванов Шопов61/11.10.2019
Николай Минчев Димитров62/11.10.2019
Надя Стефанова Димитрова63/11.10.2019
Гергана Йорданова Стоянова64/11.10.2019
Марина Димитрова Катърова65/11.10.2019
Златка Атанасова Цинцева66/11.10.2019
Златка Кръстева Друмева67/11.10.2019
Даниел Стефанов Бонев68/11.10.2019
Яна Георгиева Янкова69/11.10.2019
Мара Пеева Тошева70/11.10.2019
Мехмед Хюсеин Али71/11.10.2019
Радостина Христова Георгиева72/11.10.2019
Бонка Иванова Желева73/11.10.2019
Иванка Железчева Кирова - заместен74/11.10.2019
Снежина Нейкова Топчийска75/11.10.2019
Славея Красимирова Янганджиева76/11.10.2019
Стана Атанасова Вълчева77/11.10.2019
Гюргинка Димитрова Янкова78/11.10.2019
Райка Димитрова Жекова79/11.10.2019
Росета Евгениева Наконечнюк - Димитрова80/11.10.2019
Дияна Стефанова Маджарова81/11.10.2019
Петя Събева Събева82/11.10.2019
Стела Димитрова Димитрова83/11.10.2019
Радостинка Стоянова Стоянова84/11.10.2019
Доля Неделчева Янева85/11.10.2019
Атанас Стоянов Клинков86/11.10.2019
Светлана Николова Клинкова87/11.10.2019
Дияна Стефанова Кабова88/11.10.2019
Ирина Владимировна Добрева89/11.10.2019
Петранка Матева Ставрева90/11.10.2019
Йовка Димитрова Аргирова91/11.10.2019
Веса Иванова Шарбанова92/11.10.2019
Димитър Петков Шарбанов93/11.10.2019
Иванка Дошева Демирева94/11.10.2019
Николета Тодорова Терзиева95/11.10.2019
Яна Георгиева Кирова96/11.10.2019
Димитринка Димитрова Атанасова97/11.10.2019
Гергана Андонова Янкова98/11.10.2019
Кинка Стоянова Апостолова99/11.10.2019
Маргарита Райнова Дочева100/11.10.2019
Диана Недялкова Стоянова101/11.10.2019
Милена Иванова Михайлова102/11.10.2019
Спиро Димитров Семерджиев103/11.10.2019
Кремена Томева Кърджалова104/11.10.2019
Соня Тодорова Бенчева105/11.10.2019
Йорданка Косева Пенева106/11.10.2019
Радина Данова Тодорова107/11.10.2019
Костадинка Вълчева Вълчева108/11.10.2019
Боряна Петрова Бенчева109/11.10.2019
Жечка Митева Иванова110/11.10.2019
Петя Ванева Иванова111/11.10.2019
Руска Тодорова Славова112/11.10.2019
Дина Пеева Атанасова113/11.10.2019
Живка Маринова Пенева114/11.10.2019
Димитринка Николова Хинкинска115/11.10.2019
Велка Добрева Аладжова116/11.10.2019
Душан Стоянов Душев117/11.10.2019
Никола Вълков Николов118/11.10.2019
Сийка Вълкова Душева119/11.10.2019
Стоян Душанов Душев120/11.10.2019
Любка Димитрова Иванова121/11.10.2019
Росица Тотева Костова122/11.10.2019
Тодорка Георгиева Минкова123/11.10.2019
Марийка Христова Зафирова124/11.10.2019
Никола Атанасов Зафиров125/11.10.2019
Янка Стоянова Георгиева126/11.10.2019
Ана Николова Зафирова127/11.10.2019
Димитрина Георгиева Ричкова128/11.10.2019
Нина Димитрова Линкина129/11.10.2019
Елка Панова Аярова-Ганева130/11.10.2019
Милена Стоянова Биволарска131/11.10.2019
Димитринка Кралева Колева132/11.10.2019
Дончо Димитров Калинков133/11.10.2019
Златка Георгиева Калинкова134/11.10.2019
Денка Петкова Димитрова135/11.10.2019
Диана Христова Кадиева136/11.10.2019
Мара Димитрова Генчева137/11.10.2019
Динка Иванова Грудева138/11.10.2019
Гергана Евгениева Генчева139/11.10.2019
Ивана Иванова Петрова140/11.10.2019
Пламен Иванов Енчев141/11.10.2019
Еленка Димитрова Грудова142/11.10.2019
Мариана Грудова Грудова143/11.10.2019
Радка Гочева Русева144/11.10.2019
Недка Величкова Паскалева145/11.10.2019
Данчо Гочев Драгоев146/11.10.2019
Мария Димитрова Драгоева147/11.10.2019
Неделя Христова Илиева148/11.10.2019
Николай Петров Ялъмов149/11.10.2019
Радка Иванова Пелева150/11.10.2019
Динка Иванова Йовкова151/11.10.2019
Георги Христов Йовков152/11.10.2019
Людмила Стойчева Димитрова153/11.10.2019
Илиян Мирославов Киряков154/11.10.2019
Ваня Трифонова Кирякова155/11.10.2019
Петър Иванов Стоянов156/11.10.2019
Мария Иванова Сапунджиева157/11.10.2019
Димитринка Тодорова Ламбринова158/11.10.2019
Хаджер Мустафа Хамза159/11.10.2019
Величка Илиева Господинова160/11.10.2019
Димитър Димитров Вринчев161/11.10.2019
Мими Иванова Мърмърова162/11.10.2019
Костадинка Иванова Балимезова163/11.10.2019
Иван Павлинов Шиваров164/11.10.2019
Петя Неделчева Шиварова165/11.10.2019
Димитър Данчев Колев166/11.10.2019
Светла Иванова Неделчева167/11.10.2019
Боян Костадинов Иванов168/11.10.2019
Людмила Петровна Иванова169/11.10.2019
Поля Недева Иванова170/11.10.2019
Иринка Атанасова Христова171/11.10.2019
Мария Иванова Павлова172/11.10.2019
Янка Стоянова Генова173/11.10.2019
Теодора Рускова Христова174/11.10.2019
Тончо Стоянов Лозев175/11.10.2019
Галина Петрова Лозева176/11.10.2019
Станка Кирилова Петрова177/11.10.2019
Радостина Тотева Иванова178/11.10.2019
Мая Диханова Зайчева179/11.10.2019
Златка Петкова Костова180/11.10.2019
Мария Иванова Желязкова181/11.10.2019
Васил Георгиев Пефтичев182/11.10.2019
Калинка Георгиева Пефтичева183/11.10.2019
Евелин Георгиева Георгиева184/11.10.2019
Нели Костадинова Иванова185/11.10.2019
Таня Алексиева Кичукова186/11.10.2019
Анелия Николаева Нейчева187/11.10.2019
Кирилка Костова Давидова188/11.10.2019
Радка Богданова Минчева189/11.10.2019
Александър Тодоров Радев190/11.10.2019
Люца Железчева Паязова191/11.10.2019
Мария Маринова Кокушарова303/11.10.2019
Михаела Василева Бонева192/11.10.2019
Елена Йорданова Кижева193/11.10.2019
Нанка Михайлова Белчева194/11.10.2019
Жулиета Колева Иванова195/11.10.2019
Красимир Стефанов Стоянов304/11.10.2019
Антон Георгиев Балабанов196/11.10.2019
Анелия Иванова Михайлова197/11.10.2019
Красимира Андреева Кокуринкова198/11.10.2019
Милена Николова Гяурова199/11.10.2019
Димитринка Райчева Раева200/11.10.2019
Ивайло Пеев Пеев201/11.10.2019
Марийка Стамова Байчева202/11.10.2019
Стоян Кръстинов Георгиев203/11.10.2019
Пепа Николова Синкова204/11.10.2019
Динко Иванов Капитанов205/11.10.2019
Сия Иванова Капитанова206/11.10.2019
Красимира Ангелова Йорданова207/11.10.2019
Дарина Христова Александрова - анулиран208/11.10.2019
Христина Петканова Стоянова209/11.10.2019
Стефка Георгиева Христова210/11.10.2019
Лимбия Димитрова Пашова211/11.10.2019
Диана Тодорова Рац - Тюлиева212/11.10.2019
Мария Георгиева Чалъкова213/11.10.2019
Дияна Николова Стоянова214/11.10.2019
Иванка Русева Танева215/11.10.2019
Паунка Стоянова Петкова216/11.10.2019
Златка Димитрова Атанасова217/11.10.2019
Върбинка Панайотова Петрова218/11.10.2019
Радка Георгиева Теохарова219/11.10.2019
Стоянка Георгиева Георгиева220/11.10.2019
Живко Пенев Георгиев221/11.10.2019
Марийка Иванова Иванова222/11.10.2019
Маринела Павлова Пехливанова223/11.10.2019
Жасмина Савкова Ялъмова224/11.10.2019
Христо Иванов Ангелов225/11.10.2019
Тинка Костова Ангелова226/11.10.2019
Пенка Димитрова Капитанова227/11.10.2019
Паунка Иванова Георгиева228/11.10.2019
Виктория Николаева Комнева229/11.10.2019
Ивайло Иванов Димитров230/11.10.2019
Соня Андреева Котакова231/11.10.2019
Гергана Ангелова Узунова232/11.10.2019
Галина Господинова Купенова233/11.10.2019
Иринка Русева Стоева234/11.10.2019
Живко Величков Богданов235/11.10.2019
Желязка Георгиева Янева236/11.10.2019
Янка Петрова Димитрова237/11.10.2019
Диана Кръстева Димитрова238/11.10.2019
Банко Димитров Димитров239/11.10.2019
Катя Ангелова Ставрева - Илиева240/11.10.2019
Мариана Ангелова Тодорова241/11.10.2019
Нейка Динева Чанева242/11.10.2019
Таня Стоянова Минчева243/11.10.2019
Лиляна Георгиева Михайлова244/11.10.2019
Тодорка Илиева Райкова245/11.10.2019
Светла Георгиева Иванова246/11.10.2019
Огнян Илиев Иванов - заместен247/11.10.2019
Николинка Стефанова Тотева248/11.10.2019
Иван Митков Стоянов249/11.10.2019
Георги Костадинов Дуков250/11.10.2019
Пенка Иванова Лазарова251/11.10.2019
Нели Петрова Станева252/11.10.2019
Петя Иванова Желева253/11.10.2019
Ивелина Георгиева Бораджиева254/11.10.2019
Анка Еленкова Тодорова255/11.10.2019
Данаил Тодоров Тодоров256/11.10.2019
Румяна Ташева Оманова257/11.10.2019
Ани Богданова Иванова258/11.10.2019
Мария Георгиева Чанева259/11.10.2019
Златка Димитрова Маринова260/11.10.2019
Веска Йовчева Гюлева - заместен261/11.10.2019
Ирина Георгиева Грозева262/11.10.2019
Димитрина Иванова Чонева263/11.10.2019
Веска Тенева Атанасова264/11.10.2019
Лиляна Георгиева Казлачева265/11.10.2019
Мариана Николова Янева266/11.10.2019
Тодор Панчев Диманов267/11.10.2019
Виолета Иванова Диманова268/11.10.2019
Гергина Ангелова Чираджийска269/11.10.2019
Руска Христова Стаматова270/11.10.2019
Божидара Емилова Бонева271/11.10.2019
Яна Янева Кунева272/11.10.2019
Зорка Лазарова Янева273/11.10.2019
Мария Петкова Сестримска274/11.10.2019
Станка Атанасова Камбурова275/11.10.2019
Недялка Желязкова Вакъфова276/11.10.2019
Перуника Тодорова Ялъмова277/11.10.2019
Атанас Тенев Семизов278/11.10.2019
Христо Стоянов Попов279/11.10.2019
Станимира Михалева Щерева280/11.10.2019
Катя Димитрова Христова281/11.10.2019
Красимир Евтимов Христов282/11.10.2019
Валентин Костадинов Костадинов283/11.10.2019
Вълчо Стоянов Вълчев284/11.10.2019
Илия Колев Иванов - заместен285/11.10.2019
Ради Димов Димов286/11.10.2019
Христо Димитров Байчев287/11.10.2019
Димитър Георгиев Георгиев288/11.10.2019
Живко Тодоров Славов289/11.10.2019
Тодор Вълев Тодоров290/11.10.2019
Антоанета Димитрова Тодорова291/11.10.2019
Дарина Миткова Тодорова292/11.10.2019
Христина Димитрова Влахова293/11.10.2019
Ружа Тодорова Дичева - анулиран294/11.10.2019
Тодор Вълев Урумов295/11.10.2019
Диляна Евгениева Енчева296/11.10.2019
Евгений Петров Енчев297/11.10.2019
Николай Панайотов Паскалев298/11.10.2019
Фатме Халил Селим299/11.10.2019
Росица Панайотова Иванова300/11.10.2019
Божидар Живков Сандъкчиев301/11.10.2019
Руска Павлова Стоянова302/11.10.2019
Ирина Костадинова Костадинова305/18.10.2019
Тодорка Костадинова Дончева306/18.10.2019
Златка Атанасова Статева307/18.10.2019
Анна Олегова Стоянова308/18.10.2019
Диян Найденов Станков309/18.10.2019
Николай Иванов Трифонов310/18.10.2019
Боян Иванов Босев311/18.10.2019
Йорданка Жекова Иванова312/18.10.2019
Йорданка Русева Христова313/18.10.2019
Жана Господинова Сивова - заместен314/18.10.2019
Стефан Димитров Костов315/18.10.2019
Таня Стефанова Начева316/18.10.2019
Янка Радославова Йорданова317/18.10.2019
Веселин Костадинов Георгиев318/18.10.2019
Веселина Петрова Гърчева319/18.10.2019
Апостол Иванов Апостолов320/18.10.2019
Снежана Колева Руева321/18.10.2019
Събка Стоянова Маразова322/18.10.2019
Лиляна Атанасова Георгиева323/18.10.2019
Мери Стефанова Куцарова324/18.10.2019
Донка Радева Герджикова - заместен325/18.10.2019
Калинка Патрова Тодорова - анулиран326/18.10.2019
Александър Диамандиев Петров - анулиран327/18.10.2019
Славка Атанасова Койчева - анулиран328/18.10.2019
КАЛИНКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА329/18.10.2019
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ДИАМАНДИЕВ330/18.10.2019
СЛАВКА АНАСТАСОВА КОЙЧЕВА331/18.10.2019
Божидара Михайлова Михова332/24.10.2019
Дениса Александрова Теохарова333/24.10.2019
Райна Николова Бакалска334/24.10.2019
Димитър Недялков Французов335/24.10.2019
Митра Сталева Георгиева336/24.10.2019
Вярка Райчева Геренова337/24.10.2019
Божидара Михайлова Михова - анулиран338/24.10.2019
Дениса Александрова Теохарова - анулиран339/24.10.2019
Райна Николова Бакалска - анулиран340/24.10.2019
Димитър Недялков Французов - анулиран341/24.10.2019
Митра Сталева Георгиева - анулиран342/24.10.2019
Вярка Райчева Геренова - анулиран343/24.10.2019
Христина Димитрова Димитрова344/25.10.2019
Ганка Ненчева Калудова345/25.10.2019
Красимир Стефанов Аврамчев346/25.10.2019
Вяра Николова Жекова347/25.10.2019
Мария Христова Кирякова348/25.10.2019
Стоян Тодоров Добрев349/25.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 317-МИ / 25.10.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с.Твърдица, община Бургас и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 316-МИ / 08.05.2021

  относно: установен конфликт на интереси и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”

 • № 315 / 14.04.2021

  относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“

всички решения