26.10.2015

Съобщение

26.10.2015

Съобщение

 

Списък с избрани общински съветници

 

 1. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ                                      
 2. Ангел Димитров Божидаров
 3. Кристина Вескова Лазарова
 4. Бойко Георгиев Миразчийски
 5. Георги Дражев Атанасов
 6. Антон Боянов Коджабашев
 7. Тодор Димитров Ангелов
 8. Шерафет Асан Мехмед
 9. Йордан Красимиров Козаров
 10. Димитър Илиев Людиев                                        
 11. Антон Пенев Берданков                                        
 12. Димчо Грудев Грудев                                          
 13. Пеньо Николов Мечков                                        
 14. Веселин Матеев Пренеров                                      
 15. Галя Стоянова Василева                                        
 16. Стефан Кънев Колев                                          
 17. Панайот Василев Жечков                                      
 18. Красимира Семова Маркович                                    
 19. Калчо Станков Белов                                          
 20. Станислав Райков Андреев                                    
 21. Георги Петров Дракалиев                                      
 22. Виолета Маркова Илиева                                      
 23. Диян Вълков Димов                                            
 24. Антонио Христов Душепеев                                    
 25. Тина Михова Писарова                                        
 26. Карамфилка Апостолова Апостолова                            
 27. Живко Жеков Иванов                                            
 28. Лиляна Стоянова Драгоева                                    
 29. Николай Иванов Иванов                                        
 30. Тодор Атанасов Колев                                        
 31. Калояна Живкова Петкова                                      
 32. Димитринка Иванова Буланова-Митрева                          
 33. Петя Красимирова Гънева                                      
 34. Костантин Йорданов Луков                                    
 35. Димитър Георгиев Георгиев                                    
 36. Бойчо Стоянов Георгиев                                      
 37. Юлиян Станков Станков                                        
 38. Румен Руменов Ангелов                                        
 39. Николай Асенов Тишев                                        
 40. Стоян Иванов Колев                                          
 41. Кирил Йорданов Петков                                        
 42. Евгений Николов Мосинов                                      
 43. Бенчо Георгиев Бенчев                                        
 44. Константин Живков Бачийски                                  
 45. Георги Василев Манев                                        
 46. Кирил Кирилов Начев                                          
 47. ПЕТКО ТОДОРОВ СТАМБОЛИЕВ                                    
 48. Георги Митев Митев                                          
 49. Живко Иванов Табаков                                        
 50. Тошко Добрев Иванов                                          

51. Станимир Димитров Апостолов                 

 

Номер|                 Наименование на партията или коалиция          | Брой  |
|бюл. |                                                                |мандати|
--------------------------------------------------------------------------------
|    7|БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ                             |      1|
|   11|НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)                 |      4|
|   13|Коалиция  АБВ за Бургас                                         |      2|
|   18|Движение за права и свободи-ДПС                                 |      2|
|   24|ПП ГЕРБ                                                         |     29|
|   25|БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ                                |      5|
|   26|политическа партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА                      |      3|
|   30|Политическа партия „Солидарност”                                |      1|
|   33|РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК                                              |      4|                 

26.10.2015

Съобщение

                                                                               
                         "Информационно обслужване" АД                         
26.10.2015 г.                                                           13:25 ч.
                        МEЖДИННИ ДАННИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО                        
             на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи            
                        В ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ                       
                                 община Бургас                                 
                                 област Бургас                                 
                           първи тур   25.10.2015 г.                           
                                                                               
    За избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ                                          
                                                                               
                    ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА                   
                      ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК   ОИК КОНСТАТИРА:                     
 A. Брой на регистрираните кандидатски листи на П/К/ИК: ...............       29
 Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл.215, ал.1 от ИК: .......   204848
 В. Брой на секциите в изборния район: ................................      289
 Г. Брой на СИК, предали протокол: ....................................      289
                                                                               
              ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ             
                        ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:                        
                        ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:                        
 1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............   180121
 а) Избирателен списък – част І: ......................................   170001
 б) Избирателен списък – част ІІ: .....................................     1795
 2. Брой на избирателите, вписани в допълн. стр.(под чертата) на изб.          
 списък: ..............................................................     1826
 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в изб.            
 списък: ..............................................................    88776
                                                                               
              ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА              
                              ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                             
 4. Приложения към избирателните списъци:                                      
 а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК: .............................       16
 б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълн. страница: .......     1234
 5. Бюлетини извън избирателната кутия:                                        
 а) Брой на неизползваните бюлетини: ..................................   115100
 б) Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи: ..............      633
 в) Брой на недействителните бюлетини по чл.427, ал.6 от ИК: ..........       31
 г) Брой на недействителните бюлетини по чл.227 от ИК: ................       13
 д) Брой на недействителните бюлетини по чл.228, ал.2 от ИК: ..........        8
 е) Брой на сгрешените бюлетини по чл.267, ал.2 от ИК: ................      287
                                                                               
                       СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                      
 6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: ................    88776
 7. Брой на недействителните гласове (бюлетини): ......................     8187
 8. Брой на действителните гласове  (бюлетини): .......................    80589
                                                                               
 9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ               
--------------------------------------------------------------------------------
|  №|             Име на партия, коалиция             |      |Действ.|Недейств.|
|   |              или независим кандидат             |  %   |гласове| гласове |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1|ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”                | 0,92%|    744|       11|
--------------------------------------------------------------------------------
|  2|Национално движение за права и свободи           | 0,16%|    127|        3|
--------------------------------------------------------------------------------
|  3|Движение 21                                      | 1,54%|   1242|       14|
--------------------------------------------------------------------------------
|  4|Съюз на патриотичните сили „ЗАЩИТА”              | 0,21%|    167|        4|
--------------------------------------------------------------------------------
|  6|ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ                | 0,38%|    303|        1|
--------------------------------------------------------------------------------
|  7|БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ              | 2,34%|   1889|       19|
--------------------------------------------------------------------------------
|  8|ПП АТАКА                                         | 1,19%|    959|       14|
--------------------------------------------------------------------------------
|  9|ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ-НОВОТО ВРЕМЕ И НДСВ               | 0,20%|    163|        2|
--------------------------------------------------------------------------------
| 10|ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ | 0,22%|    176|        7|
--------------------------------------------------------------------------------
| 11|НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)  | 7,18%|   5790|       45|
--------------------------------------------------------------------------------
| 13|Коалиция  АБВ за Бургас                          | 2,95%|   2378|       32|
--------------------------------------------------------------------------------
| 14|НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ                  | 0,27%|    214|        9|
--------------------------------------------------------------------------------
| 16|ПП България без цензура                          | 0,67%|    542|        7|
--------------------------------------------------------------------------------
| 17|БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)    | 0,58%|    467|        6|
--------------------------------------------------------------------------------
| 18|Движение за права и свободи-ДПС                  | 2,50%|   2017|       13|
--------------------------------------------------------------------------------
| 19|НОВА АЛТЕРНАТИВА                                 | 0,21%|    167|        1|
--------------------------------------------------------------------------------
| 20|СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/                | 0,12%|    100|        2|
--------------------------------------------------------------------------------
| 23|Българска Социалдемокрация                       | 0,39%|    316|        3|
--------------------------------------------------------------------------------
| 24|ПП ГЕРБ                                          |51,50%|  41500|      366|
--------------------------------------------------------------------------------
| 25|БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ                 | 9,04%|   7285|       47|
--------------------------------------------------------------------------------
| 26|политическа партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА       | 4,91%|   3953|       31|
--------------------------------------------------------------------------------
| 27|НАРОДЕН СЪЮЗ                                     | 1,88%|   1512|       16|
--------------------------------------------------------------------------------
| 28|Политическа партия Движение Напред България      | 0,23%|    186|        1|
--------------------------------------------------------------------------------
| 29|ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ                            | 0,30%|    243|        2|
--------------------------------------------------------------------------------
| 30|Политическа партия „Солидарност”                 | 2,07%|   1670|       50|
--------------------------------------------------------------------------------
| 31|ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ                                 | 0,18%|    148|        3|
--------------------------------------------------------------------------------
| 32|Политическа партия Нова България                 | 0,12%|    100|        9|
--------------------------------------------------------------------------------
| 33|РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК                               | 7,15%|   5761|       63|
--------------------------------------------------------------------------------
| 34|ПП ГЛАС НАРОДЕН                                  | 0,58%|    470|       44|
--------------------------------------------------------------------------------
|Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа  |     7362|
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
      Процент на окончателно приетите протоколи на СИК:                 100,00%
      Процент на гласувалите избиратели:                                49,29% 
      Процент на действит. гласове от всички подадени:                  90,78% 
                                                                               
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ(ПРЕДПОЧИТАНИЯТА)ЗА КАНДИДАТИТЕ В            
    КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:                              
                                                                               
                                                                               
   1 ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”                                         
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                               
  без|    1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|                               
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                               
  282|  210|   52|   93|   71|    3|   19|   14|                               
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                               
                                                                               
   2 Национално движение за права и свободи                                    
+-----+-----+-----+                                                            
|  без|    1|    2|                                                            
+-----+-----+-----+                                                            
|   98|   12|   17|                                                            
+-----+-----+-----+                                                            
                                                                               
   3 Движение 21                                                               
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  без|    1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|    8|    9|   10|   11|   12|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  515|  134|   34|  177|   14|   64|   70|   34|   20|   31|   31|   13|    9|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                              
|   13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|                              
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                              
|   20|    9|   16|   10|    6|    5|    4|   26|                              
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                              
                                                                               
   4 Съюз на патриотичните сили „ЗАЩИТА”                                       
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                        
|  без|    1|    2|    3|    4|    6|    7|    8|    9|                        
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                        
|  107|   22|    3|    6|   23|    1|    2|    2|    1|                        
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                        
                                                                               
   6 ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ                                         
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                              
|  без|    1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|                              
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                              
|   99|   35|   39|   22|   26|   36|   36|   10|                              
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                              
                                                                               
   7 БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ                                       
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  без|    1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|    8|    9|   10|   11|   12|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  318|  445|  204|  260|  204|   48|   10|   66|   37|   22|   80|   19|    3|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                              
|   13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|                              
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                              
|   19|   22|   26|   10|   30|   21|    9|   36|                              
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                              
                                                                               
   8 ПП АТАКА                                                                  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+      
|  без|    1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|    8|    9|   10|   12|      
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+      
|  609|   94|   78|   40|   22|   11|    6|   13|   75|    8|    1|    2|      
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+      
                                                                               
   9 ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ-НОВОТО ВРЕМЕ И НДСВ                                        
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                        
|  без|    1|    2|    4|    5|    6|    7|    8|    9|                        
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                        
|   76|    7|   14|   13|   20|    7|    2|   11|   13|                        
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                        
                                                                               
  10 ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ                          
+-----+-----+-----+-----+                                                      
|  без|    1|    2|    3|                                                      
+-----+-----+-----+-----+                                                      
|  130|   28|   14|    4|                                                      
+-----+-----+-----+-----+                                                      
                                                                               
  11 НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)                           
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  без|    1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|    8|    9|   10|   11|   12|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3694|  344|  236|  320|   72|   75|   24|   39|   35|   75|   53|  477|   22|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|   13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|   21|   22|   23|   24|   25|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|   26|   10|    9|    5|   43|   10|   10|   10|   19|   41|   11|   12|    7|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+      
|   26|   27|   28|   29|   30|   31|   32|   33|   34|   35|   36|   38|      
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+      
|    7|    3|   25|    5|   11|    7|    9|    6|    6|   13|    5|   14|      
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+      
                                                                               
  13 Коалиция  АБВ за Бургас                                                   
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  без|    1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|    8|    9|   10|   11|   12|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  573|   88|   78|  238|  337|  162|   39|   20|   84|    5|   21|    6|    8|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|   13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|   21|   22|   23|   24|   25|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  117|   13|   11|    8|   18|    5|    5|   24|    7|    7|   11|   15|   27|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|   26|   27|   28|   29|   30|   31|   32|   33|   34|   35|   36|   37|   38|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|   40|  112|  173|    2|    8|    6|    2|   36|   38|    8|    2|   13|    3|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+                                                                  
|   39|   40|                                                                  
+-----+-----+                                                                  
|    4|    4|                                                                  
+-----+-----+                                                                  
                                                                               
  14 НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ                                           
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                        
|  без|    1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|    9|                        
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                        
|  133|   26|   11|    4|    2|   22|    3|    7|    6|                        
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                        
                                                                               
  16 ПП България без цензура                                                   
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  без|    1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|    8|    9|   10|   11|   12|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  143|   26|   76|   68|   66|    5|   14|   14|   16|   53|   10|    8|    2|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                                          
|   13|   14|   15|   16|   17|   18|                                          
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                                          
|    1|    3|    1|   29|    6|    1|                                          
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                                          
                                                                               
  17 БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)                             
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  без|    1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|    8|    9|   10|   11|   13|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  116|   59|   83|   57|   36|    6|   30|    2|    3|    1|   26|    3|    2|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                                    
|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|                                    
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                                    
|   10|    1|   10|   11|    1|    1|    9|                                    
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                                    
                                                                               
&n

26.10.2015

Съобщение

МEЖДИННИ ДАННИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО

 06:04 ч.

 

В. Брой на секциите в изборния район: ................................      289
 Г. Брой на СИК, предали протокол: ....................................      137

Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: ................    41475

 

--------------------------------------------------------------------------------
|  №|             Име на партия, коалиция             |      |Действ.|Недейств.|
|   |              или независим кандидат             |  %   |гласове| гласове |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1|ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”                | 1,04%|   

--------------------------------------------------------------------------------
|  2|Национално движение за права и свободи           | 0,13%|    

--------------------------------------------------------------------------------
|  3|Движение 21                                      | 1,70%|   

--------------------------------------------------------------------------------
|  4|Съюз на патриотичните сили „ЗАЩИТА”              | 0,25%|    

--------------------------------------------------------------------------------
|  6|ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ                | 0,41%|   

--------------------------------------------------------------------------------
|  7|БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ              | 2,32%|   

--------------------------------------------------------------------------------
|  8|ПП АТАКА                                         | 1,18%|   
--------------------------------------------------------------------------------
|  9|ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ-НОВОТО ВРЕМЕ И НДСВ               | 0,20%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 10|ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ | 0,22%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 11|НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)  | 7,01%|  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 13|Коалиция  АБВ за Бургас                          | 2,94%|  
--------------------------------------------------------------------------------
| 14|НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ                  | 0,24%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 16|ПП България без цензура                          | 0,66%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 17|БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)    | 0,68%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 18|Движение за права и свободи-ДПС                  | 1,73%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 19|НОВА АЛТЕРНАТИВА                                 | 0,24%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 20|СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/                | 0,12%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 23|Българска Социалдемокрация                       | 0,44%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 24|ПП ГЕРБ                                          |51,97%| 

--------------------------------------------------------------------------------
| 25|БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ                 | 9,02%|  

--------------------------------------------------------------------------------
| 26|политическа партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА       | 5,13%|  

--------------------------------------------------------------------------------
| 27|НАРОДЕН СЪЮЗ                                     | 1,94%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 28|Политическа партия Движение Напред България      | 0,21%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 29|ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ                            | 0,29%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 30|Политическа партия „Солидарност”                 | 1,78%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 31|ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ                                 | 0,19%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 32|Политическа партия Нова България                 | 0,12%|  
--------------------------------------------------------------------------------
| 33|РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК                               | 7,25%|  
--------------------------------------------------------------------------------
| 34|ПП ГЛАС НАРОДЕН                                  | 0,57%|   

 

Процент на окончателно приетите протоколи на СИК:                 47,40% 
      Процент на гласувалите избиратели:                                48,87% 
      Процент на действит. гласове от всички подадени:                  91,31% 

|  №|            Име на кандидат, издигнат от         |      |Действ.|Недейств.|
|   |           партия, коалиция или независим        |  %   |гласове| гласове |
--------------------------------------------------------------------------------
|  6|Андреан Киров Георгиев                           | 0,47%|   

|   |ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ                |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  8|Иван Георгиев Иванов                             | 1,00%|   

|   |ПП АТАКА                                         |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10|Сергей Стоянов Елфимов                           | 0,22%|    

|   |ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11|Бойко Георгиев Миразчийски                       | 5,83%|  

|   |НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)  |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 13|Камен Димитров Сейменлийски                      | 1,18%|   

|   |Коалиция  АБВ за Бургас                          |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 14|Георги Йорданов Желязков                         | 0,14%|    

|   |НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ                  |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19|Цветан Георгиев Харизанов                        | 0,19%|    

|   |НОВА АЛТЕРНАТИВА                                 |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 24|Димитър Николов Николов                          |84,57%| 

|   |ПП ГЕРБ                                          |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 25|ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ МОСИНОВ                          | 5,55%|  

|   |БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ                 |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 28|Милчо Лазаров Добрев                             | 0,24%|    

|   |Политическа партия Движение Напред България      |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 34|Нела Николова Иванова                            | 0,61%|   

|   |ПП ГЛАС НАРОДЕН                                  |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
      Процент на окончателно приетите протоколи на СИК:                 46,02% 
      Процент на гласувалите избиратели:                                48,82% 
      Процент на действит. гласове от всички подадени:                  96,30%

 

 

26.10.2015

Съобщение

МEЖДИННИ ДАННИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО

05:01 ч

 

 Брой на секциите в изборния район: ................................      289
 Брой на СИК, предали протокол: ....................................      112

Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............    69247

--------------------------------------------------------------------------------
|  №|             Име на партия, коалиция             |      |Действ.|Недейств.|
|   |              или независим кандидат             |  %   |гласове| гласове |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1|ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”                | 1,03%|   
--------------------------------------------------------------------------------
|  2|Национално движение за права и свободи           | 0,12%|    
--------------------------------------------------------------------------------
|  3|Движение 21                                      | 1,71%|   

--------------------------------------------------------------------------------
|  4|Съюз на патриотичните сили „ЗАЩИТА”              | 0,28%|    
--------------------------------------------------------------------------------
|  6|ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ                | 0,41%|   
--------------------------------------------------------------------------------
|  7|БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ              | 2,30%|   
--------------------------------------------------------------------------------
|  8|ПП АТАКА                                         | 1,16%|   
--------------------------------------------------------------------------------
|  9|ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ-НОВОТО ВРЕМЕ И НДСВ               | 0,19%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 10|ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ | 0,21%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 11|НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)  | 7,06%|  
--------------------------------------------------------------------------------
| 13|Коалиция  АБВ за Бургас                          | 2,82%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 14|НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ                  | 0,23%|     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 16|ПП България без цензура                          | 0,64%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 17|БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)    | 0,72%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 18|Движение за права и свободи-ДПС                  | 1,90%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 19|НОВА АЛТЕРНАТИВА                                 | 0,22%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 20|СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/                | 0,11%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 23|Българска Социалдемокрация                       | 0,46%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 24|ПП ГЕРБ                                          |51,89%| 
--------------------------------------------------------------------------------
| 25|БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ                 | 9,14%|  
--------------------------------------------------------------------------------
| 26|политическа партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА       | 4,99%|  
--------------------------------------------------------------------------------
| 27|НАРОДЕН СЪЮЗ                                     | 1,89%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 28|Политическа партия Движение Напред България      | 0,19%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 29|ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ                            | 0,30%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 30|Политическа партия „Солидарност”                 | 1,94%|   

--------------------------------------------------------------------------------
| 31|ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ                                 | 0,20%|    

--------------------------------------------------------------------------------
| 32|Политическа партия Нова България                 | 0,12%|    

--------------------------------------------------------------------------------
| 33|РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК                               | 7,19%| 

--------------------------------------------------------------------------------
| 34|ПП ГЛАС НАРОДЕН                                  | 0,58%|   

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
      Процент на окончателно приетите протоколи на СИК:                 38,75% 
      Процент на гласувалите избиратели:                                48,76% 
      Процент на действит. гласове от всички подадени:                  91,12% 

--------------------------------------------------------------------------------
|  №|            Име на кандидат, издигнат от         |      |Действ.|Недейств.|
|   |           партия, коалиция или независим        |  %   |гласове| гласове |
--------------------------------------------------------------------------------
|  6|Андреан Киров Георгиев                           | 0,51%|   

|   |ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ                |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  8|Иван Георгиев Иванов                             | 0,98%|   

|   |ПП АТАКА                                         |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10|Сергей Стоянов Елфимов                           | 0,22%|    

|   |ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11|Бойко Георгиев Миразчийски                       | 5,90%|  

|   |НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)  |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 13|Камен Димитров Сейменлийски                      | 1,11%|   

|   |Коалиция  АБВ за Бургас                          |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 14|Георги Йорданов Желязков                         | 0,14%|    

|   |НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ                  |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19|Цветан Георгиев Харизанов                        | 0,18%|    
|   |НОВА АЛТЕРНАТИВА                                 |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 24|Димитър Николов Николов                          |84,52%| 

|   |ПП ГЕРБ                                          |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 25|ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ МОСИНОВ                          | 5,56%|  
|   |БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ                 |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 28|Милчо Лазаров Добрев                             | 0,26%|    

|   |Политическа партия Движение Напред България      |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 34|Нела Николова Иванова                            | 0,61%|   

|   |ПП ГЛАС НАРОДЕН                                  |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
      Процент на окончателно приетите протоколи на СИК:                 37,72% 
      Процент на гласувалите избиратели:                                48,79% 
      Процент на действит. гласове от всички подадени:                  96,07% 

 

 

 

 

26.10.2015

Съобщение

МEЖДИННИ ДАННИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО

03:39 ч.

 

Брой на секциите в изборния район: ................................      289
Брой на СИК, предали протокол: ....................................       80

Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............    48940

 

 

 Процент на окончателно приетите протоколи на СИК:                 27,68% 
      Процент на гласувалите избиратели:                                48,71% 
      Процент на действит. гласове от всички подадени:                  90,99%

 

 

 1|ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”                | 0,97%|   
--------------------------------------------------------------------------------
|  2|Национално движение за права и свободи           | 0,13%|    
--------------------------------------------------------------------------------
|  3|Движение 21                                      | 1,75%|  
--------------------------------------------------------------------------------
|  4|Съюз на патриотичните сили „ЗАЩИТА”              | 0,28%|    
--------------------------------------------------------------------------------
|  6|ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ                | 0,41%|    
--------------------------------------------------------------------------------
|  7|БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ              | 2,32%|   
--------------------------------------------------------------------------------
|  8|ПП АТАКА                                         | 1,10%|   
--------------------------------------------------------------------------------
|  9|ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ-НОВОТО ВРЕМЕ И НДСВ               | 0,23%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 10|ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ | 0,24%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 11|НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)  | 7,28%|  
--------------------------------------------------------------------------------
| 13|Коалиция  АБВ за Бургас                          | 2,77%|    |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 14|НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ                  | 0,27%|     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 16|ПП България без цензура                          | 0,65%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 17|БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)    | 0,77%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 18|Движение за права и свободи-ДПС                  | 2,02%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 19|НОВА АЛТЕРНАТИВА                                 | 0,21%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 20|СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/                | 0,10%|    

--------------------------------------------------------------------------------
| 23|Българска Социалдемокрация                       | 0,45%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 24|ПП ГЕРБ                                          |51,32%| 

--------------------------------------------------------------------------------
| 25|БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ                 | 9,05%|  

--------------------------------------------------------------------------------
| 26|политическа партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА       | 5,17%|  
--------------------------------------------------------------------------------
| 27|НАРОДЕН СЪЮЗ                                     | 1,85%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 28|Политическа партия Движение Напред България      | 0,18%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 29|ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ                            | 0,32%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 30|Политическа партия „Солидарност”                 | 1,92%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 31|ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ                                 | 0,19%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 32|Политическа партия Нова България                 | 0,12%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 33|РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК                               | 7,34%|  
--------------------------------------------------------------------------------
| 34|ПП ГЛАС НАРОДЕН                                  | 0,61%|   

 

Кмет на община

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ               
--------------------------------------------------------------------------------
|  №|            Име на кандидат, издигнат от         |      |Действ.|Недейств.|
|   |           партия, коалиция или независим        |  %   |гласове| гласове |
--------------------------------------------------------------------------------
|  6|Андреан Киров Георгиев                           | 0,56%|   

|   |ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ                |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  8|Иван Георгиев Иванов                             | 0,98%|   

|   |ПП АТАКА                                         |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10|Сергей Стоянов Елфимов                           | 0,25%|    

|   |ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11|Бойко Георгиев Миразчийски                       | 6,19%|  
|   |НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)  |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 13|Камен Димитров Сейменлийски                      | 1,12%|   

|   |Коалиция  АБВ за Бургас                          |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 14|Георги Йорданов Желязков                         | 0,13%|    
|   |НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ                  |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19|Цветан Георгиев Харизанов                        | 0,19%|    

|   |НОВА АЛТЕРНАТИВА                                 |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 24|Димитър Николов Николов                          |84,10%| 
|   |ПП ГЕРБ                                          |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 25|ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ МОСИНОВ                          | 5,54%|  

|   |БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ                 |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 28|Милчо Лазаров Добрев                             | 0,28%|    

|   |Политическа партия Движение Напред България      |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 34|Нела Николова Иванова                            | 0,66%|  

|   |ПП ГЛАС НАРОДЕН                                  |      |       |         |

 

25.10.2015

Съобщение

Всички секции са затворени

25.10.2015

Съобщение

Всички секции са отверени

24.10.2015

Съобщение

График за разпиГсване на приемо-предавателните протоколи на 24.10.2015 г.:

 

8,45 ч. – голяма зала на Общината – за двата лъча;

11,00 ч. - голяма зала на Общината – за Д. Езерово и Лозово;

12,00 ч. – в дирекция „Приморие“;

13,30 ч. – в дирекция „Изгрев“;

13,30 ч. – в дирекция „Освобождение“; /Славейков/

12,30 ч. – в дирекция „Възраждане“; /М. Рудник/

13,30 ч. – в дирекция „Зора“. /Лазур/

22.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 22.10.15 в 15:00ч

21.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 21.10.15 в 17:00ч

18.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 19.10.15 в 17:00ч

16.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 16.10.15 в 13:00ч

14.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 14.10.15 в 12:30ч

13.10.2015

Съобщение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Във връзка с решение № 1549-МИ/27.08.2015 г. на ЦИК, публикуваме списък с местонахождението на избирателните секции, определени за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до сградите.

В изборния ден ще се предприемат необходимите действия по осигуряване на достъпни места за паркиране на автомобилите на избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването до сградите, в които се помещават секциите по чл.10 от Изборния кодекс.

            Община Бургас осигурява транспорт при заявка на следните адреси и телефони:

- до 23.10.2015 г. в Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара “Запад”/ от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефон - 056 831 431;

- на 24.10. и 25.10.2015 г. в Транспортна къща на ул. „Александровска“ № 106 и на телефон - 056 810 943. Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.   

Приложение: съгласно текста.

 

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или

със затруднения в придвижването

 

 

 

ТД  “ПРИМОРИЕ”

№ НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-001

I / 4

ОУ “КНЯЗ БОРИС I”

временна рампа

02-04-00-006

I / 1

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

рампа

02-04-00-009

I / 106

ОУ “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”

рампа

02-04-00-013

I / 3

СОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

парапет

временна рампа

02-04-00-020

I, партер/

физкултурен салон/

ГРЕ “ Г. С. РАКОВСКИ”

временна рампа

02-04-00-031

I / 7

СОУ “ИВАН ВАЗОВ”

рампа и подвижна платформа

02-04-00-041

I / 5

ОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

асансьор

                                                    

 

ТД  “ВЪЗРАЖДАНЕ”

№ НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-060

I / 3

ОУ  “ХРИСТО БОТЕВ”

временна рампа

02-04-00-067

I / 105

ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ”

рампа

02-04-00-079

I / 10

СОУ “ПЕТКО РОСЕН”

рампа

02-04-00-084

I / 112

ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН”

асансьор

02-04-00-096

I /14

СОУ “К. ПЕТКАНОВ”

временна рампа

                                                  

 

 

 

 

ТД  “ОСВОБОЖДЕНИЕ”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-121

I / 1

СОУ  “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

рампа

02-04-00-135

I / 13

СОУ  “АНТОН СТРАШИМИРОВ”

рампа

02-04-00-149

I / 13

СОУ  “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

временна рампа – северен вход

 

 

ТД  “ИЗГРЕВ”

№ НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

                 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-166

I /1

ОУ  “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

рампа

02-04-00-176

I /101

ГПНЕ “ГЬОТЕ”

рампа

02-04-00-181

I /1

ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

рампа

02-04-00-187

I / 6

ПГХТ “ АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ”

рампа

02-04-00-192

I /2

СОУ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

рампа

02-04-00-200

I /1

СОУ “ДОБРИ ЧИНТУЛОВ”

рампа

02-04-00-210

I / 2

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. САРАФОВО

временна рампа

 

02-04-00-283

 

I

 

“МБАЛ БУРГАС” АД

 

рампа

 

 

 

 

 

 

 

 

ТД  “ЗОРА”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ

ДОСТЪП

02-04-00-214

I  /1

НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

рампа

02-04-00-218

I /11

ОУ  “ВАСИЛ АПРИЛОВ”

рампа

02-04-00-222

I / 104

ОУ  “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”

рампа

02-04-00-228

I / 4

ПГ ПО ТУРИЗЪМ

временна рампа

02-04-00-231

I /112

ОУ  “ПЕЙО ЯВОРОВ”

входът е нисък, няма необходимост от рампа

 

02-04-00-247

 

I / 5

 

ПГ ПО АВТОТРАНСПОРТ

 

няма рампа

 

         

ТД  “ДОЛНО ЕЗЕРОВО”

№ НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

 

02-04-00-252

 

I / 102

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО

секцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж

 

12.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 12.10.15 в 13:00ч

08.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 08.10.15 в 18:00ч

06.10.2015

Съобщение

ОИК- Бургас ще проведе обучения за членовете на секционните избирателни комисии по дати както следва:

 

Дата

Част

Място

СИК от:

19.10. 2015 г.

18.00 ч.

Спортна зала „Младост“

ТД“Освобождение“-Славейков, Банево, Ветрен, Лозово

ТД „Зора“

20.10.2015 г

18.00 ч.

Спортна зала „Бойчо Брънзов“

/ж.к. "Зорница"/

ТД „Изгрев“

кв. Сарафово, Рудник, Черно море

21.10. 2015 г.

18.00 ч.

НХК

ТД „Възраждане“, кв.Горно езерово, Меден рудник

21.10. 2015 г.

18.00 ч.

Спортна зала „Бойчо Брънзов“

/ж.к. "Зорница"/

ТД „Приморие“

Кв. Крайморие

ТД „ Долно езерово“

Съставните селища на община Бургас

06.10.2015

Съобщение

 

До парламентарно представените партии с квоти в секционните избирателни комисии на територията на община Бургас.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

          Във връзка с предстоящите обучения на секционните избирателни комисии, Ви уведомяваме, че първата дата за същите е 19 окт 2015 г /понеделник/.

Моля да направите всичко възможно до 16 окт 2015/петък/ да ни представите възможно най-актуалните промени на членовете на секционните комисии от своите квоти, за да можем да уведомим правилните хора. На самото обучение, както и на предходни обучения, на представител на всяка секционна комисия/по правило – на председателя, но ако го няма – на друг от същата СИК/, се връчва папка с методически указания, списък на комисията и телефони, за да могат да осъществят те връзка помежду си.

          Настоящата молба е продиктувана от обективната вероятност при забавяне с промените от Ваша страна да се стигне до организационен проблем в деня преди изборите, когато се раздават изборните книжа и материали и се подготвят секциите по места, както и в самият ден на изборите, при отваряне на секциите и започване на работата на комисиите.

          Разчитаме на вашият професионализъм и на разбиране.

          С пожелания за успешна кампания.

          ОИК Бургас

06.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 06.10.15 в 17:30ч

02.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 02.10.15 в 16:00ч

01.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 01.10.15 в 14:00ч

29.09.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 29.09.15 в 16:00ч  за утвърждаване техническия образец на бюлетини за местни избори 2015

27.09.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 28.09.15 в 18:00ч

24.09.2015

Съобщение

На вниманието на гражданите и на парламентарно представените партии, във връзка с предложенията им за състави на СИК:     Съгласно чл. 94, ал. 4 ок Изборния кодекс: „Членовете на секционната избирателна комисия за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност...”

В тази връзка моля да обърнете внимание на безработните лица, регистрирани в Дирекции „Бюра по труда”, които ще участват като членове в секционни избирателни комисии,  да спазят изискването на чл. 18, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта и в срок от 7 работни дни от назначаването им в СИК (тоест, от постановяването на решение, с което ОИК-Бургас ги назначава), да уведомят съответната Дирекция „Бюро по труда” - за промяната в декларираните от тях обстоятелства.

При неизпълнение на това задължение, макар и поради неинформираност,  чл. 20, ал. 4, т. 7 от Закона за насърчаване на заетостта предвижда прекратяване на регистрацията им, което се явява неблагоприятна последица за тези лица.

24.09.2015

Съобщение

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници в ОИК-Бургас,  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на  25.10.2015г.   

Начало на регистрацията – влизане в сила на решението за регистрация на съответната кандидатска листа.

Край на регистрацията – 24 октомври 2015 г., 17,00 часа.

На 24 октомври 2015 г. могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници.

Изборни книжа: 

Съгласно приетите с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. изборни книжа - Приложения от № 68-МИ до № 72-МИ.

Приложение № 68-МИ

Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа

Приложение № 69-МИ

Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа

Приложение № 70-МИ

Входящ регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите (по чл. 87, ал.1, т. 18 във връзка с чл. 118, ал. 1, 4 и 5 от ИК)

Приложение № 71-МИ

Регистър за публикуване на застъпници в изборите (по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК)

Приложение № 72-МИ

Удостоверение за застъпник по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК

 

Списъкът на застъпниците се представя в ОИК Бургас ОСВЕН на хартиен носител и  в електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ//образец- тук/ /

Внимание! Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите  на територията на община Бургас.

 

Решения на ЦИК, регламентиращи участието на застъпници в местните избори:

РЕШЕНИЕ № 1497-МИ/25.06.2015

РЕШЕНИЕ № 1541-МИ/25.08.2015

РЕШЕНИЕ № 2113-МИ/11.09.2015

 

Нормативна уредба: глава Седма, чл.117- чл. 123 от Изборния кодекс

24.09.2015

Съобщение

ОТНОСНО:  представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК-Бургас,  упълномощени за деня на изборите за общински съветници и за кметове - 25.10.2015г.   

 

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

Списъкът на представителите  се представя в ОИК Бургас ОСВЕН на хартиен носител и в електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ//образец- тук/

В Списъка представителите се номерират съобразно последователността на вписването им.

 

Последен срок за представяне на СПИСЪКА с имената на преставителите  – 24 октомври 2015 г., 17,00 часа. Списъкът на хартия трябва да е подписан от представляващ партия, коалиция, МК или ИК, или от изрично упълномощено лице.

ДО 24 октомври 2015 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, чрез представляващите ги, могат да оттеглят ПИСМЕНО пред ОИК пълномощното на свой представител.

Внимание! Броят на представителите  на всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите на територията на община Бургас.

 

Решения на ЦИК, регламентиращи участието на представители на ПП, КП, МК, ИК  в местните избори:

РЕШЕНИЕ № 1497-МИ/25.06.2015

РЕШЕНИЕ № 1541-МИ/25.08.2015

РЕШЕНИЕ № 1552-МИ/28.08.2015

РЕШЕНИЕ № 2113-МИ/11.09.2015

 

Нормативна уредба:  глава Осма, чл.124 - чл. 126 от Изборния кодекс

24.09.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 26.09.15 в 16:00ч

23.09.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 24.09.15 в 13:00ч

23.09.2015

Съобщение

Наименование № в бюлетината Ред на представяне в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ
ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ". 1 25
Национално движение за права и свободи 2 4
Движение 21 3 21
Съюз на патриотичните сили „ЗАЩИТА" 4 20
Костадин Стоянов Георгиев 5 16
ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ - ДЗ 6 3
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ 7 28
ПП АТАКА 8 5
ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ-НОВОТО ВРЕМЕ И НДСВ 9 6
ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ 10 15
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ) 11 8
БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ 12 12
Коалиция АБВ за Бургас 13 27
НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ 14 26
ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 15 19
ПП България без цензура 16 29
БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП) 17 1
Движение за права и свободи - ДПС 18 18
НОВА АЛТЕРНАТИВА 19 17
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 20 30
ЗЕЛЕНИТЕ 21 24
ДРОМ 22 11
Българска Социалдемокрация 23 7
ПП ГЕРБ 24 31
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 25 22
политическа партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА 26 32
НАРОДЕН СЪЮЗ 27 34
Политическа партия Движение Напред България 28 14
ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ 29 10
Политическа партия „Солидарност" 30 23
ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ 31 13
Политическа партия Нова България 32 9
РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 33 33
ПП ГЛАС НАРОДЕН 34 2

 

23.09.2015

Съобщение

Кандидати за кмет на Община Бургас -11 бр. :

/последователността в изброяването е по реда на регистрирането на кандидатите/

1.Милчо Лазаров Добрев – ПП“Движение Напред България“.

2.Евгений Николов Мосинов-ПП“БСП“

3.Камен Димитров Сейменлийски  -Коалиция „АБВ за Бургас“

4.Нела Николова Иванова-  ПП“Глас народен“

5.Димитър Николов Николов  -ПП“Герб“

6.Бойко Георгиев Миразчийски  -ПП“НСФБ“

7.Андреан Киров Георгиев- ПП“ Движение демократично действие“

 1. Иван Георгиев Иванов –ПП“Атака“
 2. Сергей Стоянов Елфимов –ПП „Движение за радикална промяна на Българската пролет“
 3. Георги Йорданов Желязков –ПП“Национална републиканска партия“
 4. Цветан Георгиев Харизанов –ПП“Нова алтернатива.

 

 

Брой регистрирани кандидати за кмет на кметства - 22 бр.

 

Брой регистрирани кандидатски листи за общински съветници - 29 листи

 

Най-кратка листа – ПП“Нова България“ –листа от 1 кандидат;

Листи с пълен мандат/51 броя/ : „БСП“, „ГЕРБ“,

 

Общ брой регистрирани кандидати - кметове и общински съветници: 517

 

Бел: Поименни списъци на кандидатските листи могат да бъдат видени в раздел Решения на сайта на ОИК Бургас, както и да бъдат извършвани справки чрез търсачка на сайта.

 

22.09.2015

Съобщение

На основание чл. 196 ал. 3 от ИК, ОИК Бургас съобщава, че на 23.09.2015г. в 13:00ч. ще се проведе жребий за определяне реда за участие в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети.

22.09.2015

Съобщение

На 23 септември 2015г. в 12.00 часа в заседателната зала ОИК, намираща се на ет.1 в сградата на Областна администрация на Област Бургас, с адрес град.Бургас, ул.“Цар Петър“№1 ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015г .

22.09.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 22.09.15г. от 18:30ч.

20.09.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 21.09.15г. от 17:00ч.

17.09.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 18.09.15г. от 13:00ч.

15.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

 

Регистрирани партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в

изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

 

Общ брой на политическите субекти, заявили участие в местни избори 2015 – 33/тридесет и три, в това число:

Регистрирани за избор на кмет на община Бургас са 17 партии, 2 коалиции, и 1 местна коалиция-общо 20.

Регистрирани партии и коалиции за избор на общински съветници 28 партии,  3 коалиции, и 2 местна коалиция- общо 33 броя.

Регистрирани партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за избор на кметове на кметства, 13  партии, 3 коалиции, 2 местни коалиции и 1 инициативен комитет- общо 19 броя.

 1. Партии

 

Партия

Кмет на община

Общински съветници

Кмет на кметство

1

2

3

4

ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ

+

+

+

ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“

 

-

+

 

-

ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ 21

+

+

-

ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР“

-

+

-

ПАРТИЯ ГЕРБ

+

+

+

ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

+

+

+

ПП ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ

+

+

-

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

-

+

+

ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"

-

+

+

ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“

+

+

+

„ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ“

-

+

-

ПП “НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“

+

+

+

ПП „СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“

-

+

-

ПП „ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-Д3“

+

+

-

ПП „ГЛАС НАРОДЕН“

+

+

-

ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

+

+

+

ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“

-

+

-

ПП „АТАКА“

+

+

-

ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА“

-

+

-

ПП „НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ”

+

+

+

ПП „НОВА БЪЛГАРИЯ”

-

+

-

ПП „НОВА АЛТЕРНАТИВА”

+

+

+

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ”

-

+

-

ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА”

-

+

+

ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”

+

+

+

ПП „БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”

+

+

-

ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”

+

+

+

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ”

+

+

-

 

 1. Коалиции
 2.  

коалиция

Кмет на община

Общински съветници

Кметове на кметства

 Коалиция „Народен съюз“

съставни партии:

1. „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА" („БАСТА")

2. „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ"

3. „ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ" (ГОРД)

4. „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН"

5. „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"

6. „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ"

 

+

 

+

 

+

КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”

 1. ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“
 2. ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“
 3. ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“
 4. ПП „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“
 5. ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“

 

-

 

+

 

+

КП „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА”

 1. ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“
 2. ПП „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /КОМУНИСТИ/“
 3. ПП „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“

 

+

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 1. Местни коалиции

 

местна коалиция

Кмет на община

Общински съветници

Кметове на кметства

 „Коалиция АБВ за Бургас“

+

+

+

Либерален съюз – Новото време и НДСВ

-

+

+

 

 

 1. Инициативни комитети

 

 

Инициативен комитет

Кмет на община

Общински съветници

Кметове на кметства

 Кандидатура на Костадин Стоянов Георгиев

-

-

+

 

 

14.09.2015

Съобщение

Във връзка с предстояща дезинсекция на работните помещения на ОИК в Областна администрация Бургас, комисията ще работи до 18.09.15, 14:00ч и от 19.09.15, 14.00ч. В случай на необходимост може да осъществите контакт с комисията на следните телефони: Тел:056/894172

Факс 056/894179
Председател: Елка Стоянова- 0889598050
Зам.председатели:
Георги Михов- 0888507054
Михаил Хаджиянев- 0888758152
Секретар: Имухан Хюсеин - 0887502990
14.09.2015

Съобщение

Днес 14.09.2015 г. ОИК Бургас ще проведе две заседания от 13:00 и от 18:30 часа.

12.09.2015

ЕЛЕКТРОНЕН СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Информацията за кандидатите за общински съветници се подава в ОИК и в електронен вариант, като за целта се ползва приложената в това съобщение таблица. Същите следва да бъдат подредени съгласно поредността им в Приложение № 58-МИ от Изборните книжа.
 
Таблицата изтеглете ТУК:https://cik.is-bg.net/upload/5929/tabliza_kandidati.xlsx
12.09.2015

ВАЖНО! УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СПИСЪЦИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ИЛИ ЗА КМЕТОВЕ, ИЗДИГНАТИ ОТ ИК.

Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 25 октомври 2015 г.

За въвеждането на данните от списъците по приложение № 66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети".

След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing" и „Enable Content", ако се изисква това, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред". Появява се таблица „въвеждане на ЕГН", в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населеното място, улица и номер след което се натиска бутона „add"(добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН" се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъка се натиска бутон „close" (затвори) и се записва файла чрез „save as" (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат (например: „Списък на лица, в подкрепа регистрацията на независимия кандидат „ХХХХХХ". Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата може да изтеглите от тук.

 

http://www.cik.bg/692

11.09.2015

Съобщение

Съобщение: Следващото заседание на ОИК Бургас ще се проведе на 11.09.2015 г. от 17:00.  

09.09.2015

Съобщение

Съобщение: Следващото заседание на ОИК Бургас ще се проведе на 10.09.2015 г. от 17:00.

08.09.2015

Съобщение

Съобщение: Заседанията Общинската избирателна комисия-Бургас ще се провеждат  на следния административен адрес: гр.Бургас, ул.”Цар Петър” №1 в сградата на Областна администрация Бургас. На същия адрес, на табло ще бъдат обявявани  и взетите от комисията решения. 
За връзка с Общинска избирателна комисия Бургас : 
Тел:056/894172
Факс 056/894179
Председател: Елка Стоянова- 0889598050
Зам.председатели:
Георги Михов- 0888507054
Михаил Хаджиянев- 0888758152
Секретар: Имухан Хюсеин - 0887502990
08.09.2015

Съобщение

Съобщение: Партиите, местните коалиции, коалициите и инициативните комитети подават заявление за регистрацията си в ОИК не по-късно от 18:00 ч. на 14.09.2015 г. 

08.09.2015

Съобщение

Съобщение: Следващото заседание на ОИК Бургас ще се проведе на 09.09.2015 г. от 17:00.  

 
08.09.2015

Съобщение

Съобщение: 
НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИИТЕ: 
Печатните медии и онлаин новинарските услуги следва да предоставят условията и цените си на своите интернет страници, на Сметната палата и на ЦИК, до 14.09.2015г. Доставчиците на медиини услуги обявяват информация на интеренет страниците си за договорите си, сключени във връзка с предизборната кампания в срок до 14.09.2015г. 
Електронните медии /с изключение на БНТ, БНР и регионалните им центрове/ обявяват на интернет страницата си тарифите и времето за предизборните кампании в срок до 14.09.15 г.
Електронните медии  /с изключение на БНТ, БНР и регионалните им центрове/ изпращат на Сметната палата, на ЦИК /за медии с национален обхват/ и на ОИК /за медии с регионален обхват/ за условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си. 
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 307-МИ / 01.11.2015

  относно: Днес, 01.11.2015 г., в 21.30 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 • № 305-МИ/НР / 01.11.2015

  относно: Жалба от Христо Иванов Колев

 • № 305- МИ/НР / 31.10.2015

  относно: : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ за произвеждане на втори тур за избори за кмет на кметство на територията на Община Бургас на 1 ноември 2015г.

всички решения