Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 298
Бургас, 19.08.2020

ОТНОСНО: Определянето и образуване на номер на избория район в Община Бургас за частичен избор за кмет на кметство с. Изворище, община Бургас, на 27 септември 2020 г. и Формиране единен номер на избирателната секция.

В ОИК Бургас с вх. № 244 от 19.08.2020г. е постъпила Заповед № 2033/18.08.2020г. на Кмета на община Бургас,  с която на основание чл.8 ал.2 и 6, и чл.9 ал.7  и 9 от Изборния кодекс във връзка с чл. 44 ал.1 т.8 и ал.2  от ЗМСМА, кметът на Община Бургас   е образувал избирателна секция за провеждане на избори за  частичен избор за кмет на кметство с. Изворище, община Бургас, на 27 септември 2020 г.
Образувана е една избирателна секция.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 8 ал.8 от Изборния кодекс, както и Решение № 570-МИ /26.07.2019  г. на ЦИК,   Общинската избирателна комисия


Р Е Ш И:


1.Територията на всяка община представлява един многомандатен изборен район за избор на общински съветници и един едномандатен изборен район за избор на кмет на общината.
Територията на всяко кметство в общината представлява отделен едномандатен изборен район. Номерацията на тези изборни райони в страната е единна и съдържа цифрените номера по ЕКАТТЕ:

Изборен район за избор на кмет на кметство:
     Област Бургас с административен център - гр. Бургас: 02 04 07079
    Община Бургас с административен център- гр.Бургас: 02 04 07079,

а населеното място, с административен център на кметството, където ще се проведат частични избори е с. Изворище 02 04 32425.
2. ФОРМИРА ЕДИНЕН НОМЕР НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ съобразно единната номерация на секционните избирателни комисии, на територията на БЩИНА –БУРГАС както следва :

№     местонахождение на секцията   (населено място – н.м.)

02 04 00323                       с.Изворище

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му, на основание чл.88 от Изборния кодекс.
Решението е прието в 17:55 часа.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 20.08.2020 в 13:44 часа

Календар

Решения

  • № 319 -МИ / 29.11.2021

    относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

  • № 312 / 17.12.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

  • № 311 / 09.11.2020

    относно: Сигнал за конфликт на интереси по отношение на общински съветник

всички решения