Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 304
Бургас, 01.09.2020

ОТНОСНО: регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Изворище от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в частични избори на кметове на кметства в община Бургас на 27 септември 2020

Постъпило е предложение за регистрация на кандидат за кмет на кметство с.Изворище от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, подписано от Шерафет Асан Мехмед, в качеството му на преупълномощен представител на партията, заведено под № 1/28.08.2020 г. в регистъра на кандидатите за кметове на кметства за нови и частични избори на 27.09.2020г..
Към предложението са приложени изискуемите съгласно чл. по чл. 414, ал. 1, т. 3 и 8 от ИК, а именно:
- Предложение от ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, подписано от Шерафет Асан Мехмед(Приложение №62-МИ-НЧ);
- Заявление- декларация (Приложение №64-МИ-НЧ), подписано от предложения кандидат за кмет на кметство с.Изворище;
Пълномощно № 34/ 06.08.2020г. от Мустафа Сали Карадайъ– председател на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ на Ахмед Сюлейман Мехмед – председател на Областен съвет на ДПС Бургас.
Пълномощно № 34-4 „ЧИ 2020“ от 13.08.2020г. от Ахмед Сюлейман Мехмед с което се преупълномощава Шерафет Асан Мехмед да представлява партията пред ОИК Бургас.
След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл.414 ал.1, т.3 и 8 от ИК и Решение №1846-МИ на ЦИК, поради което на основание чл.87, ал.1, т.14, във в връзка с чл.397 ал.1, ОИК Бургас.


Р Е Ш И:


РЕГИСТРИРА ЕМИНЕ САЛИ СЕРБЕЗ ЕГН ………издигната от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ като кандидат за кмет на кметство в с.Изворище, община Бургас в частични избори на 27 септември 2020г.
Решението след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния електронен регистър на кандидатите за частични избори.
Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 01.09.2020 в 19:34 часа

Календар

Решения

  • № 319 -МИ / 29.11.2021

    относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

  • № 312 / 17.12.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

  • № 311 / 09.11.2020

    относно: Сигнал за конфликт на интереси по отношение на общински съветник

всички решения