Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 307
Бургас, 23.09.2020

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас за участие в частични избори за кмет на кметство на с.Изворище, община Бургас на 27 септември 2020 г

Постъпило е заявления с вх. № 269/21.09.2020 г. подписано от Живко Павлов Господинов - упълномощен представител на КП „БСП за България“ за извършване на промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Бургас. 

Към заявлението е приложен списък на хартиен носител и технически носител с исканата промяна и пълномощно от представляващите КП „БСП за България“.  

Поради това и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6  и  чл. 89 от ИК,  Общинска избирателна комисия – Бургас 

 

РЕШИ: 

 

ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Бургас от квотата на КП „БСП за България“, съгласно представеното предложение както следва: 

 

сик 

длъжност 

партия 

Трите имена на ново предложение 

ЕГН 

Тел. 

Три имена на заменения член 

020400323 

СЕКРЕТАР 

БСП 

Галина Красимирова Черкезова 

********** 

********* 

Теодора Стоянова Господинова 

 

ИЗДАВА удостоверениe на назначения член на СИК. 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс. 

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 24.09.2020 в 09:41 часа

Календар

Решения

  • № 319 -МИ / 29.11.2021

    относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“

  • № 312 / 17.12.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

  • № 311 / 09.11.2020

    относно: Сигнал за конфликт на интереси по отношение на общински съветник

всички решения