Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 14-МИ
Бургас, 13.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на Община Бургас

Постъпило е заявление  /Приложение № 32-МИ от изборните книжа/ от партия БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД, представлявана от Стефан Динчев Янев, чрез пълномощник Стоян Демирев Грозев,  за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г.,  заведено под № 4/ 12.09.2023г. в 16.15ч. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

 

Заявлението е подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо.

                

Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

-Решение № 2339-МИ от 11.09.2023г. на ЦИК- препис;

-Удостоверение за регистрация на партия в ЦИК, № 25 / 11.09.2023г.;

-Пълномощно от представляващия партията Стефан Динчев Янев, с което упълномощава Стоян Демирев Грозев.

 

След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 2218 - МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ: 

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за кмет на община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г.

В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., ще се изписва по следния начин:  ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 13.09.2023 в 17:30 часа

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 77-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 76-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 29 октомври 2023г.

всички решения