07.11.2023

Премахване на агитационни материали на територията на ОИК Бургас

Общинска избиратeлна комисия Бургас указва, че всички партии, коалициите и инициативни комитети следва в 7-дневен срок след изборния ден  да премахнат поставените от тях агитационни материали.

Следва да се има предвид, че на основание Чл. 472, ал. (1) При неизпълнение на задължението на това задължение на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв.

05.11.2023

II-ри тур, Избирателна активност към 11:00

кметство Брястовец - Избирателна активност към 11:00  - 30%

04.11.2023

СЪОБЩЕНИЕ за съставяне на АУАН по чл. 496А от ИК

Общинска избирателна комисия Бургас уведомява, че срещу Ивайло Дражев Атанасов е съставен акт за установяване на административно нарушение № 2-МИ/24.10.2023 г., в изпълнение на Решение № 149-МИ от 13 октомври 2023 г. на Общинска избирателна комисия Бургас.

На основание чл. 496а, изречение „трето“ от Изборния кодекс актът за установяване на административното нарушение се счита за връчен след изтичане на 7-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и обявяването му на „Табло за обявления“, находящо се на адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1, ет. 1.

 

                                                            Съобщението е публикувано на 04.11.2023 г. в 12.00 ч.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

ДО ВСИЧКИ СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, В КОИТО Е ОТМЕНЕНО ГЛАСУВАНЕТО С МАШИНА

Относно:  УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ НА СИК ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с писмо на ЦИК, Ви указваме следното:

-         В протокол за избор на общински съветници Приложение 101 МИ

1.     НЕ ПОПЪЛВАТЕ от стр. 10 до стр. 16, включително.

2.     Числото по т.3 е равно на числото по т.5

-         В протокол за избор на кмет на община и кмет на кметство Приложение 103 МИ

1.     НЕ ПОПЪЛВАТЕ от стр. 5 до стр. 6, включително.

2.     Числото по т.3 е равно на числото по т.5

Всички останали указания във връзка с попълването на протоколите запазват своето действие.

 

28.10.2023

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС - 28.10.2023 г.

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС - 28.10.2023 г.

 

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ПРИМОРИЕ”

СИК от № до №

Час

МЯСТО

1 -  16

 

11:00

ОУ  “КНЯЗ БОРИС I”

17 -19

 11:00

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

20 – 23

 11:00

ОУ  “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”

24 – 27

 

11:00

ПГ ПО ТРАНСПОРТ

28 – 35

 11:00

СУ  “СВ. СВ. КИРИЛ  И МЕТОДИЙ”

36 – 46

 

 11:00

ПГРЕ „Г.С. РАКОВСКИ“

47 – 54

11:00

СУ  “ИВАН ВАЗОВ”

55 – 71

 11:00

ОУ  “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

329

12:30

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА

335

12:30

СБАЛПЗ

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ЗОРА”

                 

СИК от № до №

Час

МЯСТО

 266 - 269

11:00

НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

293 – 302

11:00

ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ”

270 - 277

11:00

ОУ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”

278 - 280

11:00

ПГ ПО ТУРИЗЪМ

281 - 292

11:00

ОУ  “ПЕЙО ЯВОРОВ”

303 – 308

 

11:00

ПГ ПО ТРАНСПОРТ

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ”

 

СИК от № до №

 

Час

МЯСТО

74 - 75

12:00

ПГ по дървообработване „Георги Кондов“, КВ. АКАЦИИ

76 - 83

13:00

ОУ  “ХРИСТО БОТЕВ” – КВ. ПОБЕДА

84 - 86

12:00

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

88 - 109

12:00

ОУ  “НАЙДЕН ГЕРОВ”

110 - 121

12:30

СУ  “ПЕТКО РОСЕН”

122 - 130

12:30

ОУ  “ЕЛИН ПЕЛИН”

131 - 147

12:00

СУ  “К. ПЕТКАНОВ”

 

148 – 150

 

15:00

В ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ“:

 

ОУ „В. ЛЕВСКИ“ – кв. Горно Езерово

 

 

334

 

87

 

342

 

11:45

 

15:00

 

16:00

В ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ“

 

ЗАТВОР

 

 

М-С. „ВЪРЛИ БРЯГ“

 

 

ПСИК

336

16:00

в МБАЛ“БУРГАСМЕД“

 

 

         ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ”

                                      

СИК от № до №

Час

МЯСТО

151 - 165

14:30

СУ  “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

166 - 182

14:00

ОУ  “АНТОН СТРАШИМИРОВ”

183 - 196

13:30

СУ  “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

340

14:30

МБАЛ „СЪРЦЕ И МОЗЪК“

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ИЗГРЕВ”

                                                                  

СИК от № до №

Час

МЯСТО

206 - 216

11:30

ОУ  “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

217 - 220

12:00

НЕГ  “ГЬОТЕ”

221 - 227

11:00

ОУ  “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

228 - 233

11:00

ПГХТ “ АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ”

234 – 244

11:00

СУ  “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

245 – 251

11:00

АЕГ “ГЕО МИЛЕВ”

252

14:30

5 –ТИ КИЛОМЕТЪР

253

11:00

ОУ  “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. САРАФОВО

330

331

15:00

15:30

“УМБАЛ - БУРГАС” АД

КОЦ – 7-ми етаж Хирургически корпус

341

342

 

16:00

 

ПСИК – В ДИРЕКЦИЯ „ЦАУ ИЗГРЕВ“

           

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО”

               

СИК от № до №

Час

МЯСТО

309 - 315

10:00

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”

 

197 - 198

09:30

КВ. ЛОЗОВО

 

 

 

ЗА КВ. ВЕТРЕН, КВ. БАНЕВО, КВ. КРАЙМОРИЕ, КВ. РУДНИК И КВ. ЧЕРНО МОРЕ, КАКТО И СЪСТАВНИТЕ СЕЛИЩА НА ОБЩИНА БУРГАС – СЛЕД 10:30 ЧАСА

 

        

 

25.10.2023

СЕКЦИИ С ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЩИНА БУРГАС

НОМЕРАТА НА  ИЗБИРАТЕЛНИТЕ  СЕКЦИИ ПО ОБЩИНИ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК.

23.10.2023

Съставяне на АУАН по чл. 496А от ИК

Общинска избирателна комисия Бургас уведомява, че срещу Ивайло Дражев Атанасов е съставен акт за установяване на административно нарушение № 1-МИ/15.10.2023 г., в изпълнение на Решение № 140-МИ от 04 октомври 2023 г. на Общинска избирателна комисия Бургас.

На основание чл. 496а, изречение „трето“ от Изборния кодекс актът за установяване на административното нарушение се счита за връчен след изтичане на 7-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и обявяването му на „Табло за обявления“, находящо се на адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1, ет. 1.

15.10.2023

Обучения на СИК

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ОИК Бургас, уведомява членовете на СИК, че на посочените по- долу дати, могат да участват в дистанционно обучение за работа с машините за гласуване, организирано от „СИЕЛА НОРМА“ АД.

 

Обучението ще се проведе в платформата Microsoft Teams meeting, която може да изтеглите със следния линк- https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app#download-for-desktop1

 • На 16.10.2023г. от 17.00 ч. Включете се в обучението, чрез „Присъединяване към срещата“ /Join the meeting /, като използвате

Meeting ID: 353 234 923 897

Passcode: EWZ6ow

 • На 18.10.2023г. от 17.00 ч. Включете се в обучението, чрез „Присъединяване към срещата“ /Join the meeting /, като използвате

Meeting ID: 360 863 499 707

Passcode: SZvKDj

 • На 21.10.2023г. от 11.00 ч. Включете се в обучението, чрез „Присъединяване към срещата“ /Join the meeting /, като използвате

Meeting ID: 346 144 268 620

Passcode: GLYhG7

 • На 21.10.2023г. от 12.00 ч. Включете се в обучението, чрез „Присъединяване към срещата“ /Join the meeting /, като използвате

Meeting ID: 319 092 895 938

Passcode: MRxnoR

12.10.2023

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА СИК В ОБЩИНА БУРГАС

Общинска избирателна комисия - Бургас ще проведе обучения за членовете на СИК за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г., както следва:

 

дата

място

начален час

СИК от - до

1

2

3

4

23.10.2023 г.

 

спортна зала "Бойчо Брънзов"

ж.к. „Зорница“

 

18:00

 

ЦАУ „Зора

СИК от № 266  до № 308

съставни селища

СИК от №  316 до № 328

 

 

24.10.2023 г.

спортна зала "Бойчо Брънзов"

ж.к. „Зорница“

 

18:00

 

ЦАУ "Изгрев" ,

вкл. кв. Сарафово, кв. Рудник, кв. Черно море

СИК от № 206 до № 265

Допълнителни секции:

УМБАЛ - № 330,

КОЦ - № 331,

МБАЛ Д-р Маждуров - № 338,

МБАЛ Лайф Хоспитал № 339,

ПСИК - № 341, ПСИК - № 342

 

24.10.2023 г.

ДНА

 

ул.“Хр.Ботев“48

18:00

 

ЦАУ „Възраждане“,

вкл. кв. Горно Езерово

СИК от № 74 до № 150 

Допълнителни секции:

УМБАЛ „Бургасмед“ - № 334,

Затвора - № 336,

ПСИК - № 343

 

25.10.2023 г.

спортна зала „Младост“

ж.к. „Славейков“

 

18:00

 

ЦАУ "Освобождение"

вкл.: кв. Ветрен, кв. Банево, кв. Лозово

СИК от № 151 до № 205

Допълнителни секции:

 

СБР-Минерални бани - № 332,

УМБАЛ “Дева Мария“ - № 333,

ПРО „Св. Мина“  - № 337,

МБАЛ „Сърце и мозък“ - № 340

ЦАУ „Долно Езерово“

СИК от № 309 до № 315

 

27.10.2023 г.

Културен дом НХК,

 

пл. “Тройката“

18:00

ЦАУ „Приморие“

вкл. кв Крайморие

СИК от №  1 до № 73

 

Допълнителни секции:

 

Дом за стари хора - № 329

 

СБАЛПЗ - № 335 

 

 

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 292-МИ / 29.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

 • № 291-МИ / 16.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

 • № 290-МИ / 11.11.2023

  относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ да встъпи в правомощията си и за заличаването му от списъка на общинските съветници

всички решения