Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 17-МИ
Бургас, 13.09.2023

ОТНОСНО: Утвърждаване на единен образец на форма за предоставяне на данни за съставите на СИК, след проведените консултации с политическите партии и коалиции

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.5 и чл. 91, ал.7 и ал. 8 от ИК, Общинска избирателна комисия– Бургас

 

РЕШИ:

 

 1. Утвърждава единен образец на таблица (Приложение №1), в която да бъде оформено писменото предложение за състав и резервни членове на секционните избирателни комисии.

Предложението съдържа наименованието на партията или коалицията, длъжност в комисията, имената на предложените лица, единен граждански номер, телефон на предложеното лице, образование, населеното място, в което се намира съответната СИК, адрес на СИК.

 1. С оглед задължението на ОИК за незабавно публикуване на решенията на интернет страницата на комисията, едновременно с документите на хартиен носител от проведените консултации при кмета на съответната община, Приложение №1 се представя в ОИК и попълнено в електронен вид.
 2. Утвърденият с настоящото решение образец – Приложение 1, да бъде предоставен незабавно след приемането му по имейл на община Бургас, за своевременно ползване при предстоящото провеждане на консултации с парламентарно представените партии.   
 3. Приложението да бъде предоставено и на всички политически субекти на територията на община Бургас, за унифициране на  формата на предложенията им за състави на СИК на предстоящите консултации по общини.

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез ОИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.73 от Изборния кодекс.

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 13.09.2023 в 17:34 часа

Календар

Решения

 • № 78-МИ / 20.09.2023

  относно: Регистрация на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

 • № 77-МИ / 20.09.2023

  относно: Регистрация на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

 • № 76-МИ / 20.09.2023

  относно: Регистрация на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 29 октомври 2023г.

всички решения