Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 2-МИ
Бургас, 09.09.2023

ОТНОСНО: Определяне броя на печатите на Общинска избирателна комисия (ОИК) - Бургас, приемане на печатите и определяне на член на ОИК, който съвместно с председателя да извърши маркирането им по уникален начин

На основание чл. 85, ал. 4 и чл.87, ал. 1, т. 1 от ИК,  във връзка с Решениена ЦИК № 1966-МИ/08.08.2023 г., Общинска избирателна комисия- Бургас

 

РЕШИ:

 

 1. Печатите на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Бургас са два на брой. Печатът на общинските избирателни комисии е кръгъл с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „ОИК“, наименованието и кодът на общината по ЕКАТТЕ. В пръстена се изписва текстът „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023“.
 2. Общинската избирателна комисия одобрява и приема за работата си изработените от общинската администрация 2 бр. печати.
 3. ОПРЕДЕЛЯ МИЛЕН ГОСПОДИНОВ - член на ОИК – Бургас , съвместно с председателя на Общинската избирателна комисия (ОИК) да извършат маркиране на получените от общинската администрация 2 бр. печати на ОИК, за което да се състави протокол по реда на т.I от Решение на ЦИК № 1966 - МИ/08.08.2023г.
 4. За маркирането се съставиха два протокола, подписани от членовете на комисията, съдържащи 3 (три) отпечатъка от всеки от маркираните печати.

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез ОИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 09.09.2023 в 14:12 часа

Календар

Решения

 • № 78-МИ / 20.09.2023

  относно: Регистрация на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

 • № 77-МИ / 20.09.2023

  относно: Регистрация на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

 • № 76-МИ / 20.09.2023

  относно: Регистрация на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 29 октомври 2023г.

всички решения