Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 25-МИ
Бургас, 15.09.2023

ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка в решение№ 9 – МИ/ 09.09.2023год. за регистрация на Партия СВОБОДА, за участие в изборите за участие в изборите за кметове на кметства в община Бургас на 29 октомври 2023г.

Общинска избирателна комисия– Бургас, след като констатира, че в решение№ 9 – МИ/ 09.09.2023год. е допусната фактическа грешка и на основание  чл. 87, ал1, т.1 от Изборния кодекс

 

РЕШИ:

 

Извършва поправка на явна фактическа грешка в решение№ 9 – МИ/ 09.09.2023год. за регистрация на Партия  СВОБОДА, за участие в изборите за участие в изборите за кметове на кметства в община Бургас на 29 октомври 2023г., изразяваща се в допълване „кметове на кметства : гр. Българово, с. Равнец, с. Маринка, с. Извор, с. Твърдица, с. Драганово, с. Изворище“.  

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК - Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 15.09.2023 в 17:20 часа

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 77-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 76-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 29 октомври 2023г.

всички решения