Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 31-МИ
Бургас, 15.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ в изборите за кметове на кметства на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

Постъпило е заявление /Приложение № 32-МИ от изборните книжа/ от Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, чрез пълномощник Бисер Русимов Русимов,  за регистрация на Коалицията за участие в изборите за кметове на кметства на гр.Българово, с.Равнец, с.Маринка, с.Извор, с.Твърдица, с.Драганово, с.Изворище, с.Брястовец и с.Димчево – изброени изрично в заявлението, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., заведено под № 16/15.09.2023г. в 16.10 ч. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

 

Заявлението е подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо.

                

Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

 • Споразумение за сформиране на коалиция от 14.08.2023г.;
 • Удостоверение № 8 / 12.09.2023г. на ЦИК за регистрация на коалицията;
 • Пълномощно от представляващите Коалицията- Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, с което упълномощават Бисер Русимов Русимов;

 

След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 2218 - МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ: 

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за кметове на кметства на гр.Българово, с.Равнец, с.Маринка, с.Извор с.Твърдица, с.Драганово, с.Изворище, с.Брястовец и с.Димчево, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г.

В бюлетината за участие в изборите за  кметове на кметства на община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г. ще се изписва по следния начин:

КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в 3(три)дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 15.09.2023 в 17:39 часа

Календар

Решения

 • № 78-МИ / 20.09.2023

  относно: Регистрация на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

 • № 77-МИ / 20.09.2023

  относно: Регистрация на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

 • № 76-МИ / 20.09.2023

  относно: Регистрация на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 29 октомври 2023г.

всички решения