Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 38-МИ
Бургас, 16.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в изборите на 29 октомври 2023 г. за кметове на кметства в Община Бургас.

Постъпило е заявление  /Приложение № 32-МИ от изборните книжа/ от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, представлявана от Костадин Тодоров Костадинов, чрез упълномощено лице Борис Димитров Аладжов,  за регистрация на партията за участие в изборите за кмет на кметство гр. Българово, с. Брястовец, с. Димчево, с. Драганово, с. Извор, с. Изворище, с. Маринка, с. Равнец, с. Твърдица в община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., заведено под № 23/16.09.2023г. в 13.05 ч. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

 

          Заявлението е подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо

      

Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

- Удостоверение за регистрация на партия № 9 от 07.09.2023 г. на ЦИК.

- Пълномощно от представляващия партията Костадин Тодоров Костадинов, с което упълномощава Борис Димитров Аладжов.

 

 След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 2255-МИ от 07.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за кмет на кметство гр. Българово, с. Брястовец, с. Димчево, с. Драганово, с. Извор, с. Изворище, с. Маринка, с. Равнец, с. Твърдица в община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г.

В бюлетината за участие в изборите за кметове на кметства в община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., ще се изписва по следния начин: 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК - Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 16.09.2023 в 18:19 часа

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 77-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 76-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 29 октомври 2023г.

всички решения