Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 4-МИ
Бургас, 09.09.2023

ОТНОСНО: Създаване на работни групи от специалисти, които да подпомагат дейността на ОИК, при провеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.

На основание чл. 78 от Изборния кодекс и Решения на ЦИК № 1954-МИ/03.08.2023 г., Общинска избирателна комисия- Бургас

 

РЕШИ:

 

 1. ОИК- Бургас създава работни групи от специалисти, както и определя техните функции и периодът на подпомагане и размерът на възнаграждението за всеки един специалист, както следва:
 • Георги Кънчев Михов- специалист- юридически съветник на ОИК, с възнаграждение 1500 лева на месец
 • Нели Гюмова- специалист юрист, с възнаграждение от 1200 лева на месец
 • Светлана Костадинова Янушева- експерт юрист, с възнаграждение от 1200 лева на месец
 • Едуард Бориславов Дионисиев- IT експерт, с възнаграждение от 1300 лева на месец
 • Николай Георгиев Славов- IT експерт, с възнаграждение от 1300 лева на месец
 • Марийка Борисова Данданова- технически сътрудник, с възнаграждение от 950 лева на месец
 • Николинка Вълчева Кирова- технически сътрудник, с възнаграждение от 950 лева на месец
 • Димитрина Светославова Димитрова- технически сътрудник, с възнаграждение от 950 лева на месец

Конкретните функции на специалистите ще бъдат заложени в гражданските им договори.

Възнагражденията на специалистите се изплащат от 11.09.2023г. до 7 дни от обявяване на резултатите от изборите за І тур или за ІІ тур, ако се произвежда такъв.

 1. ОИК – Бургас, ще формира и екип от 5 брой специалисти за приемане и обработване на резултатите от проведените избори на 29.10.2023г., като списък с конкретните лица, ще бъде съгласуван допълнително с Община Бургас, най късно да 25.10.2023г.

Заверено копие от настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Бургас за съгласуване, съгласно Решение на ЦИК № 1954-МИ/03.08.2023 г. и за сключване на граждански договор с определените в т. 1 лица.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК, чрез ОИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 09.09.2023 в 14:19 часа

Календар

Решения

 • № 78-МИ / 20.09.2023

  относно: Регистрация на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

 • № 77-МИ / 20.09.2023

  относно: Регистрация на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

 • № 76-МИ / 20.09.2023

  относно: Регистрация на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 29 октомври 2023г.

всички решения