Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 44-МИ
Бургас, 17.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на Община Бургас

Постъпило е заявление  /Приложение № 32-МИ от изборните книжа/ от Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов, чрез пълномощник Даниел Станимиров Михалев,  за регистрация на коалицията за участие в изборите за кмет на община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г.,  заведено под № 30/ 17.09.2023г. в 9.55 ч. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

 

         Заявлението е подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо.

                

Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

- Решение № 2394-МИ от 13.09.2023г. на ЦИК- препис;

- Решение за образуване на коалицията от 07.09.2023 г.

- Пълномощно от представляващите коалицията Кирил Петков Петков, Асен Васко Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов и преупълномощаване на Даниел Станимиров Михалев.

 След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 2218 - МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ за участие в изборите за кмет на община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г.

В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., ще се изписва по следния начин: 

 

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 17.09.2023 в 17:36 часа

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 77-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 76-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 29 октомври 2023г.

всички решения