Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 56-МИ
Бургас, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на Община Бургас

Постъпило е заявление  /Приложение № 32-МИ от изборните книжа/  от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Корнелия Петрова Нинова, чрез упълномощено лице Стойко Илиев Танков,  за регистрация на коалицията за участие в изборите за кмет на Община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., заведено под № 40/18.09.2023г. в 09:45 ч. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

 

Заявлението е подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо

      

Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

- Пълномощно от представляващия коалицията, с което упълномощава Стойко Илиев Танков.

- Решение за образуване на коалиция

- Решение за ЦИК

 

 След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  за участие в изборите за кмет на Община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г.

В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., ще се изписва по следния начин:

 

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК - Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:14 часа

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 77-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 76-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 29 октомври 2023г.

всички решения