Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 57-МИ
Бургас, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. за кметове на кметства в Община Бургас

Постъпило е заявление  /Приложение № 32-МИ от изборните книжа/ от партия коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Корнелия Петрова Нинова, чрез упълномощено лице Стойко Илиев Танков, за регистрация на коалицията за участие в изборите за кметове на кметства в гр. Българово, с. Равнец, с. Брястовец, с. Извор, с. Маринка, с. Изворище и с. Твърдица, находящи се в община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., заведено под № 41/18.09.2023г. в 9 и 50 ч. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

 

Заявлението е подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо.

      

Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

- Пълномощно за упълномощаване на Стойко Илиев Танков от представляващия коалицията Корнелия Петрова Нинова;

- решение за образуване на коалиция от 28 август, 2023 година.

 

След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите кметове на кметства в гр. Българово, с. Равнец, с. Брястовец , с. Извор, с. Маринка, с. Изворище и с. Твърдица, находящи се в община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г.

В бюлетината за участие в изборите за Кметове на кметства в община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., ще се изписва по следния начин:  

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК - Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:15 часа

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 77-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 76-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 29 октомври 2023г.

всички решения