Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 59-МИ
Бургас, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, НИЕ ИДВАМЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ, ЛЕВИЦАТА!) в изборите на 29 октомври 2023 г. за общински съветници в Община Бургас

Постъпило е заявление  /Приложение № 33-МИ от изборните книжа/  от местна коалиция ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, НИЕ ИДВАМЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ, ЛЕВИЦАТА!), представлявана от Живко Иванов Табаков, съгласно Споразумение за местна коалиция от 14.09.2023г., за регистрация на коалицията за участие в изборите за общински съветници в  Община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., заведено под № 2/18.09.2023г. в 10.15 ч. в регистъра за местните коалиции.

 

Заявлението е подадено в срока по чл. 148, ал.2 от Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо

      

Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно чл. 148, ал. 5 от ИК, а именно:

- Споразумение за образуване на местна коалиция от 14.09.2023г. , между Партия „Движение България на гражданите“, регистрирана с решение № 2392-МИ от 13.09.2023г. на ЦИК; Партия „Ние Идваме“, регистрирана с решение № 2322-МИ от 08.09.2023г. на ЦИК, Коалиция „ЛЕВИЦАТА!“, ргистрарана с решение на ЦИК № 2338-МИ от 11.09.2023г. и Коалиция Неутрална България, регистрарана с решение на ЦИК № 2341 от 11.09.2023г.

- Съгласие с образец на подпис на представляващия местната коалиция;

- Банкова удостоверение изх. № 3502-20-00518 от 05.09.2023г. за открита банкова сметка на името на една от партиите, участваща в коалиция „Левицата!“

- Пълномощно за Боряна Георгиева Тодорова, преупълномощена от Йордан Тошков Йорданов, упълномощен от Димитър Андреев Делчев, представляващ ПП Движение България на гражданите;

- Удостоверение от ЦИК за регистрация на партия ДБГ.

- Пълномощно от 14.09.2023 г. от Мария Василева Капон, в качеството ѝ на председател на ПП „Ние идваме“ за Живко Иванов Табаков

- Удостоверение от ЦИК за регистрация на партия Ние идваме;

- Споразумение от 05.09.2023 г. за образуване на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“

- Пълномощно от Валери Мирчев Жаблянов, представляващ коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ съгласно горепосоченото споразумение от 05.09.2023 г., за Юлияна Недялкова Мръчкова;

- Протокол от 05.08.2023 г. за образуване на коалиция „Неутрална България“, подписан от ПП „Комунистическа партия на България“, ПП „Българска комунистическа партия“, ПП „Партия на българските комунисти“, ПП „Русофили за възраждане на отечеството“ и ПП „Нова сила“;

- Пълномощно от 12.09.2023 г., подписано от Валентин Груев Григоров, представляващ коалиция „Неутрална България“        , съгласно горепосочения протокол, за Женя Димитрова Илиева;

- Удостоверение на ЦИК за регистрация на коалиция „Неутрална България“.

След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бургас 

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА местна коалиция ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, НИЕ ИДВАМЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ, ЛЕВИЦАТА!) за участие в изборите за общински съветници в  Община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г.

В бюлетината за участие в изборите за общински съветници в община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., ще се изписва по следния начин: 

ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, НИЕ ИДВАМЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ, ЛЕВИЦАТА!)

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК - Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:17 часа

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 77-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 76-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 29 октомври 2023г.

всички решения