Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 60-МИ
Бургас, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, НИЕ ИДВАМЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ, ЛЕВИЦАТА!) в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на кметство в Община Бургас

Постъпило е заявление  /Приложение № 33-МИ от изборните книжа/  от местна коалиция ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, НИЕ ИДВАМЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ, ЛЕВИЦАТА!), представлявана от Живко Иванов Табаков, избран за представляващ местната коалиция съгласно Споразумение за образуване на коалицията от 14.09.2023г.,  за участие в изборите за кметове на кметства в гр. Българово, с. Равнец, с. Брястовец, с.Димчево, с.Драганово,  с. Извор, с. Маринка, с. Изворище и с. Твърдица, находящи се в община Бургас в Община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., заведено под № 3/18.09.2023г. в 10:25 ч. в регистъра на местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

 

Заявлението е подадено в срока по чл. 148, ал. 2 от Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо

      

Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно чл. 148, ал. 5 от ИК, а именно:

- Споразумение за образуване на местна коалиция от 14.09.2023г. , между Партия „Движение България на гражданите“, регистрирана с решение № 2392-МИ от 13.09.2023г. на ЦИК; Партия „Ние Идваме“, регистрирана с решение № 2322-МИ от 08.09.2023г. на ЦИК, Коалиция „ЛЕВИЦАТА!“, регистрирана с решение на ЦИК № 2338-МИ от 11.09.2023г. и Коалиция Неутрална България, регистрирана с решение на ЦИК № 2341 от 11.09.2023г.

- Съгласие с образец на подпис на представляващия местната коалиция;

- Банкова удостоверение изх. № 3502-20-00518 от 05.09.2023г. за открита банкова сметка на името на една от партиите, участваща в коалиция „Левицата!“

- Пълномощно за Боряна Георгиева Тодорова, преупълномощена от Йордан Тошков Йорданов, упълномощен от Димитър Андреев Делчев, представляващ ПП Движение България на гражданите;

- Удостоверение от ЦИК за регистрация на партия ДБГ.

- Пълномощно от 14.09.2023 г. от Мария Василева Капон, в качеството ѝ на председател на ПП „Ние идваме“ за Живко Иванов Табаков

- Удостоверение от ЦИК за регистрация на партия Ние идваме;

- Споразумение от 05.09.2023 г. за образуване на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“

- Пълномощно от Валери Мирчев Жаблянов, представляващ коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ съгласно горепосоченото споразумение от 05.09.2023 г., за Юлияна Недялкова Мръчкова;

- Протокол от 05.08.2023 г. за образуване на коалиция „Неутрална България“, подписан от ПП „Комунистическа партия на България“, ПП „Българска комунистическа партия“, ПП „Партия на българските комунисти“, ПП „Русофили за възраждане на отечеството“ и ПП „Нова сила“;

- Пълномощно от 12.09.2023 г., подписано от Валентин Груев Григоров, представляващ коалиция „Неутрална България“        , съгласно горепосочения протокол, за Женя Димитрова Илиева;

- Удостоверение на ЦИК за регистрация на коалиция „Неутрална България“.

 

 След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

 РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА местна коалиция ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, НИЕ ИДВАМЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ, ЛЕВИЦАТА!) за участие в изборите за кметове на кметства в гр. Българово, с. Равнец, с. Брястовец, с.Димчево, с.Драганово,  с. Извор, с. Маринка, с. Изворище и с. Твърдица, находящи се в община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г.

 

В бюлетината за участие в изборите за кмет на кметство в община Бургас в  община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., ще се изписва по следния начин:       

местна коалиция „ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ, НИЕ ИДВАМЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ, ЛЕВИЦАТА!)“

             

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК - Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:18 часа

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 77-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 76-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 29 октомври 2023г.

всички решения