Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 64-МИ
Бургас, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция „Граждани за Общината“ в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на кметство в Община Бургас

Постъпило е заявление  /Приложение № 33-МИ от изборните книжа/  от местна коалиция „Граждани за Общината“, представлявана от Добромира Полименова Полименова, избрана за представляваща местната коалиция съгласно Споразумение за образуване на коалицията от 16.09.2023г., за участие в изборите за  кметове на кметства в гр. Българово, с. Равнец, с. Брястовец, с.Драганово, с.Димчево, с. Извор, с. Маринка, с. Изворище и с. Твърдица, находящи се в община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., заведено под № 6/18.09.2023г. в 11:28 ч. в регистъра на местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

 

Заявлението е подадено в срока по чл. 148, ал. 2 от Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо

      

Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно чл. 148, ал. 5 от ИК, а именно:

- Решение за образуване на местна коалиция от 16.09.2023г. между коалиция „Граждани за Общината“, рег. с Решение на ЦИК № 2223-МИ от 05.09.2023г; ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, рег. в ЦИК с решение на ЦИК №2221-МИ от 05.09.2023г. и ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, рег. с решение на ЦИК № 2371-МИ от 12.09.2023г.

- Съгласие с образец на подпис на представляващия местната коалиция;

- Справка от 01.09.2023г. за открита банкова сметка на името на партия „КОЙ- компетентност, отговорност и истина“,  една от партиите, участваща в коалиция „Граждани за Общината“.

- Пълномощно за Гергана Колева Христова, преупълномощена от Дойчо Павлов Дойчев, упълномощен от Илия Ангелов Зюмбилев,, председател на ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ ;

- Удостоверение от ЦИК за регистрация на партия „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“.

- Пълномощно от 14.09.2023 г. от Владимир Димитров Николов, в качеството му на председател на ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“ за Добромира Полименова Полименова

- Решение за образуване на коалиция „Граждани за Общината“ от 01.09.2023г. между ПП „Българска работническо-селска партия“, ПП „Българско национално обединение“ и ПП „КОЙ – компетентност, отговорност и истина“.

- Пълномощно от Светозар Стоянов Съев и Иван Цветанов Павлов, двамата заедно представляващи коалиция „Граждани за Общината“ за Добромира Полименова Полименова.

 

След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 148 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА местна коалиция „Граждани за Общината“ за участие в изборите за гр. Българово, с. Равнец, с. Брястовец, с.Драганово, с.Димчево, с. Извор, с. Маринка, с. Изворище и с. Твърдица, находящи се в община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г.

 

В бюлетината за участие в изборите за кметове на кметства, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., ще се изписва по следния начин:       

местна коалиция „Граждани за Общината“

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК - Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:22 часа

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 77-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 76-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 29 октомври 2023г.

всички решения