Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 72-МИ
Бургас, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „ВМРО – Българско национално движение“ в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на община в Община Бургас

Постъпило е заявление  /Приложение № 32-МИ от изборните книжа/  от политическа партия „ВМРО – Българско национално движение“ представлявана от Искрен Василев Веселинов, чрез упълномощено лице Георги Петров Дракалиев, за регистрация на политическа партия „ВМРО – Българско национално движение“ за участие в изборите за кмет на Община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., заведено под №50/18.09.2023 г. в 165:05 ч. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 година.

 

Заявлението е подадено в срока по чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо

      

Към заявлението са приложени изискуемите документи, съгласно чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

- Решение № 2286-МИ от 8.09.2023 г. на ЦИК.

- пълномощна от Искрен Веселинов на Георги Дракалиев.

 

След като констатира, че са изпълнени изискванията по чл. 147 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бургас

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА политическа партия „ВМРО – Българско национално движение“ за участие в изборите за кмет на Община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г.

В бюлетината за участие в изборите за кмет на община Бургас, които ще се проведат на 29 октомври 2023 г., ще се изписва по следния начин:  

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК - Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:29 часа

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 77-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 76-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 29 октомври 2023г.

всички решения