Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 76-МИ
Бургас, 20.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 29 октомври 2023г.

Постъпило е предложение от Инициативен комитет, за регистрация на Диана Славчева Фъртунова с ЕГН ……………, като кандидат за кмет на кметство село Твърдица. Предложението е подписано и подадено лично от Надежда Господинова Кратункова, в качеството на представляваща Инициативния комитет и е заведено с вх. №1 на 19 септември 2023г. в регистъра на кандидатите за участие в изборите за кметове на кметства в община Бургас на 29 октомври 2023г.  Същото е по утвърдения образец /Приложение 53 – МИ/ от изборните книжа и в него се съдържат всички изискуеми по чл.414, ал.1 т.2 от Изборния кодекс реквизити, а именно:  имената, единния граждански номер адрес на кандидата и подпис на лицето, представляващо инициативния комитет.

Към предложението са приложени изискуемите документи, съгласно чл. 414, ал. 1, т. 3 и чл. 416, ал.2-4 от ИК, а именно:

 1. Заявление-декларация по образец от кандидата с изразено съгласие да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК.
 2. Списък на хартиен носител от 11 листа по приложение №56-МИ от изборните книжа, съдържащ 90 броя саморъчни подписи, имена, ЕГН и постоянен адрес избиратели, подкрепящи регистрацията на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, издигната от инициативния комитет. Списъкът е представен и на технически носител в структуриран електронен вид в Еxcel формат. В списъка е удостоверено, че избирателите са положили подписите си пред член на инициативния комитет за регистрация на независимия кандидат за кмет на кметство с. Твърдица.

Предложението е подадено в срока по чл. 414, ал. 3 от Изборния кодекс, от лице с представителна власт.  Инициативният комитет е регистриран за участие в изборите за кмет на кметство село Твърдица с Решение на ОИК № 10-МИ/ 11.09.2023г.

На основание чл. 418 от ИК, на 19.09.2023г. списъкът е предаден на ТЗ „ГРАО”- гр. Бургас за извършване на проверка. Съгласно протокол от 19.09.2023г., съставен от Светозар Зехирев - ръководител на ТЗ „ГРАО”-гр. Бургас за резултатите от извършената проверка, при проверени 90 записи са установени 79 броя коректни записи. Видно от справка, извършена на 08.09.2023г. включително от ТЗ „ГРАО”-гр. Бургас, броят на избирателите в кметство Твърдица, община Бургас, към 08.09.2023г. е 358 /триста петдесет и осем/. В тази връзка се установява, че независимият кандидат за кмет на кметство Твърдица е подкрепен от по-голям брой избиратели при изискуеми не по-малко от 72 избиратели от кметството, съгласно чл. 416, ал.1, т.3 от Изборния кодекс.

След като констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 414, ал.1 от Изборния кодекс и Решение № 2122- МИ от 29.08.2023г. на ЦИК, на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 във връзка с чл.414, чл.416 и чл. 417, ал. 1 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА  и ОБЯВЯВА Диана Славчева Фъртунова с ЕГН ………………….., с настоящ адрес: ………………………………………….,  издигната от Инициативен комитет, като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.  

Решението, след обявяването му, да се впише незабавно в Публичния електронен регистър на кандидатите за кметове.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 20.09.2023 в 17:25 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 292-МИ / 29.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

 • № 291-МИ / 16.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

 • № 290-МИ / 11.11.2023

  относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ да встъпи в правомощията си и за заличаването му от списъка на общинските съветници

всички решения