Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 77-МИ
Бургас, 20.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

Постъпило е предложение от Гергана Георгиева Вълкова в качеството и на представляващ  Инициативен комитет (ИК),  за издигане кандидатурата на  Иван Георгиев Агафонов, за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас, в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 година. Заявлението е по утвърдения образец  - Приложение № 53-МИ от изборните книжа и в него се съдържат всички изискуеми по чл. 414, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс реквизити, а именно: имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата и подпис на лицето представляващо инициативния комитет, и е подадено  лично от лицето представляващо ИК  Гергана Георгиева Вълкова, заведено под № 2/19.09.2023г. в 16:50 ч., във входящия регистър на кандидатите за кметове на кметства в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 година, - Приложение № 70-МИ от изборните книжа. 

Към предложението са приложени изискуемите по чл.414, ал.1, т.3 и чл.416, ал.2-4 от Изборния кодекс документи, а именно:

-Заявление – декларация по образец от Иван Георгиев Агафонов, с изразено съгласие да бъде регистриран от предложилия го инициативния комитет, като независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка в община Бургас - Приложение № 54-МИ от изборните книжа;

-Списък от 22 листа по Приложение № 56-МИ от изборните книжа, съдържащ 309 броя саморъчни подписи, имена, ЕГН и постоянен адрес на избиратели, подкрепящи издигането на кандидатурата Иван Георгиев Агафонов, като независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас, издигнат от инициативен комитет, регистриран с Решение №13-МИ/ 13.09.2023г. на ОИК-Бургас. Списъкът е представен на хартиен носител /класьор-1бр., съдържащ 22 листа/. Прилага се и технически носител-диск в структуриран електронен вид в excel формат съдържащ 309 записи;

Съгласно чл.416, ал.2 от ИК в списъка е удостоверено, че избирателите са положили подписите си пред член на инициативния комитет за регистрация на независимия кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас.

Предложението е подадено в срока по чл.414, ал.3 от Изборния кодекс, от лице с представителна власт. Инициативният комитет за издигане на кандидатурата на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас, в състав: Гергана Георгиева Вълкова, Лъчезар Николов Колев и Ставрина Николаева Янева, е регистриран с Решение № 13-МИ от 13.09.2023г. на ОИК – Бургас за участие в изборите общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.

На основание чл. 418 от ИК на 19.09.2023г., списъка е предаден на ТЗ „ГРАО”-гр. Бургас за извършване на проверка. Съгласно протокол от 20.09.2023г., съставен от Светозар Зехирев-ръководител на ТЗ „ГРАО”-гр. Бургас за резултатите от извършената проверка, при проверени 309 записи са установени 277 броя коректни записи. Видно от справка извършена на 08.09.2023г. включително от ТЗ „ГРАО”-гр. Бургас, броя на лицата с постоянен адрес на територията на общината към 08 септември 2023г. е 862 /осемстотин шестдесет и двама/. В тази връзка се установява, че независимия кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас, е подкрепен от по-голям брой избиратели при изискуеми не по-малко 173/сто седемдесет и три/ избиратели от общината, съгласно чл. 416, ал.1, т.2, буква „в” от Изборния кодекс от Изборния кодекс.

След разглеждане на предложението и приложените към преписката документи, ОИК – Бургас констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 414, ал. 1, т. 2 и 3 от Изборния кодекс и Решение № 2122-МИ/ 29.08.2023 г. за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл.87,ал.1, т.14, във връзка с чл.414, чл.416 и чл. 417, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Бургас, 

 

РЕШИ

 

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА Иван Георгиев Агафонов, ЕГН …….., с настоящ адрес ………….. за независим кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Маринка, община Бургас, в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023. 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в 3(три)дневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Председател: Фани Георгиева Семерджиева

Секретар: Емине Хасан Иляз

* Публикувано на 20.09.2023 в 17:26 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 292-МИ / 29.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

 • № 291-МИ / 16.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

 • № 290-МИ / 11.11.2023

  относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ да встъпи в правомощията си и за заличаването му от списъка на общинските съветници

всички решения