Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 130
Бургас, 25.09.2019

ОТНОСНО: проведена процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне в диспутите по регионалните радио – и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г.

С Решение № 1097-МИ/13.09.2019 г. на ЦИК и Решение № 115- МИ/24.09.2019 г. на ОИК Бургас е  регламентирана процедурата за теглене на жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио – и телевизионни центрове на БНР и БНТ, на кандидатите на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на  29 октомври 2019 г.

 

Жребият се проведе в 18.40 часа на 25.09.2019 година в сградата на Областна администрация - Бургас. Същият се ръководи от Председателя на ОИК Бургас. Изготвени бяха два броя кутии - едната съдържаща имената на присъстващите членове на ОИК и втората, съдържаща наименованието на партиите и коалициите, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и кметове  на 29 октомври 2019 г.

 

Водещият жребия изтегляше и обявяваше имената на членовете на ОИК Бургас, които теглеха последователно пликове от втората кутия.

 

При тегленето се формира следната последователност:

 

1

ПП ЕВРОРОМА

2

Коалиция „БСП за България“

3

ПП АТАКА

4

КП „Движение ЗАЕДНО за промяна“

5

ИК „Валентин Димитров Георгиев – независим“

6

К “Демократична България – Обединение“

7

ИК „Мартин Пламенов Пенчев – независим“

8

Политическа партия СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

9

ПП „Национално движение за права и свободи“

10

Политическа партия „Възраждане“

11

Партия „Движение 21“

12

ПП ГЕРБ

13

МК „Ние, Гражданите“ (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Ал. Стамболисйки“)

14

Партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

15

ПП „Движение България на гражданите“

16

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

17

ИК „Петър Константинов Низамов – независим“

18

партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“

19

Партия „Движение за права и свободи“

20

Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

21

КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

22

ПП „Национален фронт за спасение на България (НФСБ)“

23

Политическа партия Воля

24

Партия Свобода

25

партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА 

 

            С оглед на горното и  на основание  чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 , чл. 196, ал. 3 изречение първо от Изборния кодекс, както и във връзка с Решение № 1097-ПВР/МИ/13.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Бургас

 

Р Е Ш И:

 

           

1

ПП ЕВРОРОМА

2

Коалиция „БСП за България“

3

ПП АТАКА

4

КП „Движение ЗАЕДНО за промяна“

5

ИК „Валентин Димитров Георгиев – независим“

6

К “Демократична България – Обединение“

7

ИК „Мартин Пламенов Пенчев – независим“

8

Политическа партия СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

9

ПП „Национално движение за права и свободи“

10

Политическа партия „Възраждане“

11

Партия „Движение 21“

12

ПП ГЕРБ

13

МК „Ние, Гражданите“ (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Ал. Стамболисйки“)

14

Партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

15

ПП „Движение България на гражданите“

16

ПП „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

17

ИК „Петър Константинов Низамов – независим“

18

партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“

19

Партия „Движение за права и свободи“

20

Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

21

КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“

22

ПП „Национален фронт за спасение на България (НФСБ)“

23

Политическа партия Воля

24

Партия Свобода

25

партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА 

  Обявява следния ред за представяне в диспутите по регионалното радио - Радио Бургас, на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове,  за 29 октомври 2019 год., както следва:

 Решението е прието в 18.55 ч. на заседание на ОИК, проведено на 25 септември 2019  г.

 Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК, чрез РИК-Бургас, в  тридневен срок от обявяването му, на основание чл. чл. 88  от Изборния кодекс.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 25.09.2019 в 23:33 часа

Календар

Решения

  • № 202 / 23.10.2019

    относно: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от ПП „ВОЛЯ“ за избори за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

  • № 201 / 23.10.2019

    относно: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за избори за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

  • № 200 / 23.10.2019

    относно: промени в състави на СИК – община Бургас за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

всички решения