Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 133
Бургас, 30.09.2019

ОТНОСНО: утвърждаване образец на бюлетина за избор на общински съветници в Община Бургас за местните избори на 27 октомври 2019 година в Община Бургас и одобряване на нейния тираж.

На основание чл.87, ал.1,т.9 вр. с чл.421 от ИК и решение 993-МИ/07.09.2019 г. на ЦИК, във връзка с насрочените избори за общински съветници в Община Бургас за местните избори на 27 октомври 2019 година и след извършена проверка на образеца за бюлетина, ОИК

Р Е Ш И:

 1. УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за общински съветници в Община Бургас.

Бюлетина за общински съветници, община – БУРГАС – 0204

Неразделна част от настоящето решение е технически образец на бюлетините,  подписани от присъстващите членове на ОИК.

 1. Одобрява тираж на бюлетината в размер на 203 500 броя.

                  

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 30.09.2019 в 20:18 часа

Календар

Решения

 • № 202 / 23.10.2019

  относно: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от ПП „ВОЛЯ“ за избори за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

 • № 201 / 23.10.2019

  относно: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за избори за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

 • № 200 / 23.10.2019

  относно: промени в състави на СИК – община Бургас за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

всички решения