Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 137
Бургас, 30.09.2019

ОТНОСНО: утвърждаване образец на бюлетина за избор на Кмет на кметство с.Извор, община Бургас за местните избори на 27 октомври 2019 година в Община Бургас и одобряване на нейния тираж.

На основание чл.87, ал.1,т.9 вр. чл.422 от ИК и решение №993/07.09.2019 г. на ЦИК, във връзка с насрочените избори за кметове на кметства в Община Бургас за местните избори на 27 октомври 2019 година и след извършена проверка на образеца за бюлетина, ОИК

Р Е Ш И:

 1. УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на кметство с.Извор, Община Бургас.

Бюлетина за кмет на кметство с.Извор, община – БУРГАС – 020432367

Неразделна част от настоящето решение е технически образец на бюлетините,  подписани от присъстващите членове на ОИК.                   

 1. Одобрява тираж на бюлетината в размер на 400 броя

                 Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 30.09.2019 в 20:32 часа

Календар

Решения

 • № 202 / 23.10.2019

  относно: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от ПП „ВОЛЯ“ за избори за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

 • № 201 / 23.10.2019

  относно: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за избори за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

 • № 200 / 23.10.2019

  относно: промени в състави на СИК – община Бургас за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

всички решения