Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 144
Бургас, 01.10.2019

ОТНОСНО: утвърждаване нов образец от 01.10.2019г. на бюлетина за избор на Кмет на Община Бургас за местните избори на 27 октомври 2019 година в Община Бургас.

Постъпили са указания на ЦИК с изх. № МИ-15-599/ 01.10.2019 г. по повод проверка на обстоятелствата, свързани с правото на български граждани да бъдат избирани за общински съветници и кметове. Установено е по отношение Теодор Русланов Шейков, кандидат за кмет и общински съветник на община Бургас, че същият не е живял през последните шест месеца в община Бургас, което е в противоречие с изискванията на разпоредбата на  чл.397, ал.1 от ИК.

На основание чл.87, ал.1, т.9 вр. чл.422 от ИК и Решение №142-МИ/01.10.2019 г.на ОИК, във връзка с насрочените избори за Кмет на Община Бургас за местните избори на 27 октомври 2019 година и след извършена проверка на образеца за бюлетина, ОИК

Р Е Ш И:

 1. ОТМЕНЯ приетия с Решение № 134-МИ/30.09.2019г. на ОИК образец на бюлетина за Кмет на Община Бургас.
 2. УТВЪРЖДАВА нов  образец  от 01.10.2019г. на бюлетина за Кмет на Община Бургас.

Бюлетина за кмет, община – БУРГАС – 0204

Неразделна част от настоящето решение е техническият образец на бюлетината,  подписан от присъстващите членове на ОИК.         

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 01.10.2019 в 17:55 часа

Календар

Решения

 • № 294 / 17.02.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 293 / 07.02.2020

  относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

 • № 292 / 23.01.2020

  относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения