Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 147
Бургас, 08.10.2019

ОТНОСНО: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство в съдебни производства

На основание чл.76, ал.2 от ИК, Общинска избирателна комисия- Бургас

 

РЕШИ:

 

Определя Георги Кънчев Михов- секретар на Общинска избирателна комисия Бургаси Данаил Антониев Средков – зам. председател на Общинска избирателна комисия Бургас, които да представляват комисията заедно или по отделно по образуваните пред Административен съд Бургас производства по жалби срещу решения на ОИК Бургас, а именно: Адм. д. № 2443/2019г. и адм.д. № 2466/2019г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

Председател:                                                                           Секретар:

Елка Стоянова                                               Георги Михов

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 08.10.2019 в 21:28 часа

Календар

Решения

  • № 202 / 23.10.2019

    относно: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от ПП „ВОЛЯ“ за избори за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

  • № 201 / 23.10.2019

    относно: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за избори за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

  • № 200 / 23.10.2019

    относно: промени в състави на СИК – община Бургас за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

всички решения