Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 147
Бургас, 08.10.2019

ОТНОСНО: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство в съдебни производства

На основание чл.76, ал.2 от ИК, Общинска избирателна комисия- Бургас

 

РЕШИ:

 

Определя Георги Кънчев Михов- секретар на Общинска избирателна комисия Бургаси Данаил Антониев Средков – зам. председател на Общинска избирателна комисия Бургас, които да представляват комисията заедно или по отделно по образуваните пред Административен съд Бургас производства по жалби срещу решения на ОИК Бургас, а именно: Адм. д. № 2443/2019г. и адм.д. № 2466/2019г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

Председател:                                                                           Секретар:

Елка Стоянова                                               Георги Михов

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 08.10.2019 в 21:28 часа

Календар

Решения

  • № 293 / 07.02.2020

    относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

  • № 292 / 23.11.2019

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

  • № 291 / 23.11.2019

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения