Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 168
Бургас, 18.10.2019

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх.№103/17.10.2019 г., подписано от Димитър Бойчев Петров - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на общинаБургас.

Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващите ПП „ГЕРБ“. Списъкът с промените е представен и на технически носител.

Поради това и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 и чл. 89 от ИК, Общинска избирателна комисия– Бургас

РЕШИ:

ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Бургас от квотата на ПП „ГЕРБ", съгласно представеното предложение както следва:

02-04-00-002

Член

Галина Иванова Страшимирова

 

Велина Колева Петкова

02-04-00-082

Член

Нина Богданова Пеева

 

Златка Илиева Ненова

02-04-00-149

Член

Нели Иванова Манова

 

Мария Павлинова Лозанова

02-04-00-209

Член

Васил Стефанов Владов

 

Иван Николов Добрев

02-04-00-254

Член

Десислава Сотирова Симеонова

 

Даниела Йорданова Димитрова

02-04-00-255

Зам.-предс.

Кремена Благоева Петрова

 

Светла Иванова Долапчиева

02-04-00-256

Секретар

Даниела Йорданова Димитрова

 

Борислав Янев Комитов

02-04-00-263

Председател.

Матко Костов Костов

 

Кристияна Валентинова Димова

02-04-00-265

Член

Диана Илиева Костова

 

Стилияна Симеонова Николова

02-04-00-115

Член

Йовка Русева Неделчева

 

Бонка Иванова Желева

02-04-00-171

Председател

Димитрина Иванова Хаджиева

 

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА

02-04-00-179

Председател

Иван Димитров Атанасов

 

ДИМИРИНА ИВАНОВА ХАДЖИЕВА

02-04-00-179

Член

Йорданка Атанасова Йорданова

 

ИВАН ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

02-04-00-283

Секретар

Гергана Ставрева Комсулова

 

Димитринка Илиева Колева

02-04-00-285

Член

Славина Стоянова Стоянова

 

Бонка Христова Хрелева

02-04-00-295

Член

Хаджер Халил Мехмед

 

Милена Павлова Маркова

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Решението е прието в ………часа.

 

 

Председател:                                                                           Секретар:

Елка Стоянова                                                                         Георги Михов

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 18.10.2019 в 20:38 часа

Календар

Решения

  • № 294 / 17.02.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 293 / 07.02.2020

    относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

  • № 292 / 23.01.2020

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения