Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 169
Бургас, 18.10.2019

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх.№107/18.10.2019 г., подписано от Мариана Николаева Лефтерова, ЕГН --------------------, в качеството й на пълномощник на коалиция „ Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на общинаБургас.

Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващите коалицията. Списъкът с промените е представен и на технически носител.

Поради това и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 и чл. 89 от ИК, Общинска избирателна комисия– Бургас

РЕШИ:

ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Бургас от квотата на коалиция „ Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“, съгласно представеното предложение както следва:

 

СИК

Позиция в СИК

Нов член - три имена

ЕГН

Три имена на заменения член

02-04-00-001

Член

Елена Тодорова Драганова

 

Николай Стоянов Куюмджиев

02-04-00-006

Зам.председ.

Дияна Петрова Костова

 

Патрисия Тодорова Георгиева

02-04-00-008

Член

Иванка Христова Иванова

 

Златина Желязкова Петкова

02-04-00-009

Член

Ирина Тодорова Димитрова

 

Генка Йорданова Кренчева

02-04-00-018

Председател

Радка Илиева Ангелова

 

Андрей Тодоров Маринов

02-04-00-024

Член

Стойка Георгиева Димитрова

 

Янка Иванова Пампулова

02-04-00-061

Член

Дамян Колев Колев

 

Елена Желязкова Иванова

02-04-00-067

Председател

Невена Николаева Стоянова

 

Карамфилка Златева Сиягова

02-04-00-072

Член

Лилиана Костадинова Манолева

 

Тодорка Паскова Димитрова

02-04-00-073

Член

Надя Енчева Димитрова

 

Радостин Димитров Димитров

02-04-00-084

Член

Даниел Мирославов Стойков

 

Пенка Витанова Маслева

02-04-00-085

член

Ириней Христов Стоянов

 

Ганимир Николов Колев

02-04-00-087

Председател

Пенка Тодорова Христова

 

Красимир Георгиев Киряков

02-04-00-098

Член

Димитринка Кирова Димитрова

 

Цветанка Славянова Костадинова

02-04-00-100

Зам.председ.

АллаАлександровнаТихоход

 

Лилия Тодорова Маврова-Иванова

02-04-00-103

Член

Петранка Иванова Богданова

 

Кристина Георгиева Бодурова

02-04-00-112

Председател

Васко Димитров Дилижанов

 

Димитринка Василева Арабаджиева

02-04-00-115

Член

Стоян Иванов Боев

 

Недялка Стоева Димитрова

02-04-00-123

Член

Тошка Димитрова Станчева

 

Васко Димитров Дилижанов

02-04-00-124

Зам.председ.

Доника Недялкова Караиванова

 

Атанас Стефанов Тодоров

02-04-00-132

Член

ОксанаВадимоваГусева

 

Пейо Алексиев Георгиев

02-04-00-173

Член

Гинка Кирилова Кирова

 

Христо Петров Кондев

02-04-00-180

Член

Теменужка Николова Пеева

 

Руска Георгиева Христова

02-04-00-194

Зам.председ.

Даниел Петканов Стоянов

 

Никола   Георгиев Стоянов

02-04-00-196

секретар

Мария   Стоянова Димитрова

 

Глория Иванова Ставратева

02-04-00-205

Секретар

Марийка Георгиева Георгиева

 

Минка Димитрова Ковачева

02-04-00-210

Председател

Павлина Росенова Райчева

 

Мария Николова Атанасова

02-04-00-214

Зам.председ.

Мариян Йорданов Иванов

 

Светла Иванова Стоянова

02-04-00-216

Секретар

Веселин Иванов Чолаков

 

Софка Николаева Савова

02-04-00-219

Председател

Маргарита Стоянова Христова

 

Елена Йорданова Кижева

02-04-00-224

Председател

Галя Стефанова Михова

 

Златка Георгиева Христова

02-04-00-229

Член

Златка Георгиева Христова

 

Пенка ГуноваДражева

02-04-00-231

Председател

Светлозар Стоянов Порязов

 

Дарина Колева Иванова

02-04-00-238

Секретар

Марийка Стамова Генчева

 

Теменужка Николова Пеева

02-04-00-257

Член

Антонета Колева Калчева

 

Виктория Николова Желева

02-04-00-252

Член

Петко Иванов Петков

 

Петър Николов Петров

02-04-00-260

Член

Зафир Димитров Зафиров

 

Иван Славчев Славов

02-04-00-263

Член

Ирена Янкова Токмакчиева

 

Христина Илиянова Панайотова

02-04-00-264

Секретар

Иван Кирилов Петров

 

Стоян Неделчев Неделчев

02-04-00-269

Член

Йордан Петров Полихронов

 

Надя   Константинова Василева

02-04-00-274

Зам.председ.

Илия Димитров Бабаджанов

 

Гергана Иванова Куртева

02-04-00-278

Член

Красимир Ангелов Недялков

 

Събка Станкова Чорбаджиева

02-04-00-282

Председател

Анелия Ангелова Желева

 

  Николай Еленков Русинов

02-04-00-284

Секретар

Мима Кирилова Великова

 

Петя Йорданова Петрова

02-04-00-289

Зам.председ.

Веселина Георгиева Димова

 

Стефка Николова Пенева

02-04-00-291

Член

Таня Христова Христова

 

Таня Златкова Великова

02-04-00-293

Член

Иван ПеневТомов

 

Янка Тодорова Михайлова

02-04-00-300

Член

Дафина Тодорова Недялкова

 

Николай Младенов Младенов

02-04-00-303

Член

Елена Георгиева Ставрева

 

Станка Георгиева Хитова

02-04-00-305

Председател

Иван Неделчев Петков

 

Ирина Стоянова Софрониева

02-04-00-306

Член

Павлина Велева Сотирова

 

Стойка Георгиева Димитрова

02-04-00-309

Член

Станислав Илиев Димитров

 

Кина Петкова Андонова

02-04-00-315

Член

Елена Ставрева Личева

 

Димитър Петров Кавръков

02-04-00-324

Секретар

Мирослав Ивнов Петков

 

Мария Андреева Царева – Димитрова

02-04-00-326

Секретар

Милен Иванов Пеев

 

Мими Тодорова Сандъкчиева

02-04-00-330

Секретар

Йорданка Аврамова Мавродиева

 

Нора-Мари ХампарцумДженанян

02-04-00-332

Член

Калинка Денкова Димитрова

 

Евдокия Панайотова Пеева

02-04-00-335

Член

Веселка Тодорова Шипкова

 

Ирина Стоянова Пенчева

02-04-00-337

Зам.председ.

Кристина Георгиева Бодурова

 

Коста Димитров Лефтеров

02-04-00-339

Член

Марина Костова Петкова

 

Станка Иванова Никова

 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

 

 

Решението е прието в ………часа.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 18.10.2019 в 20:41 часа

Календар

Решения

  • № 294 / 17.02.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 293 / 07.02.2020

    относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

  • № 292 / 23.01.2020

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения