Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 176
Бургас, 21.10.2019

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх.№ 112/18.10.2019 г., подписано от Владимир Дуков Дуков - упълномощен представител на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на общинаБургас.

Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващите „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“. Списъкът с промените е представен и на технически носител.

Поради това и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 и чл. 89 от ИК, Общинска избирателна комисия– Бургас

РЕШИ:

ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Бургас от квотата на„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“, съгласно представеното предложение както следва:

 

СИК НОМЕР

ДЛЪЖНОСТ

ТРИ ИМЕНА НА НОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЕГН

ТРИТЕ ИМЕНА НА ЗАМЕНЕНИЯ ЧЛЕН

02-04-00-010

член

Благомира Георгиева Благоева

 

Димитър Стоянов Стоянов

02-04-00-011

член

Мария Жекова Гюрова

 

Григор Димитров Ферфериев

02-04-00-014

член

Недялка Жекова Пиперова

 

Диляна Стефчева Михайлова

02-04-00-015

Член

Ганка Желязкова Атанасова

 

Мария Николова Атанасова

02-04-00-017

член

Радка Георгиева Теохарова

 

Стефанка Атанасова Божкова

02-04-00-020

Член

Татяна Иванова Митрани

 

Стоянка Тодорова Лъджева

02-04-00-033

член

Радка Стайкова Брадева

 

Димитринка Иванова Атанасова

02-04-00-042

член

Иванка Гинкова Георгиева

 

Златка Пенева Димова

02-04-00-046

Член

Софка Димитрова Ковачева

 

Янчо Тодоров Пройков

02-04-00-050

член

Константин Христов Бодуров

 

Ирина Стоянова Петрова

02-04-00-061

член

Паула-Калина Дойчева Димитрова

 

Галина Панайотова Петкова

02-04-00-062

член

Славка Иванова Кралева

 

Надежда Иванова Павлова

02-04-00-066

Член

Лидия Велинова Димитрова

 

Снежа РомалдоваЧилежкова

02-04-00-071

Член

Пролетина Танева Фотева

 

Надежда Георгиева Григорова

02-04-00-076

член

Симеон Йорданов Йорданов

 

Петър Радев Ганев

02-04-00-079

член

Илия Асенов Димитров

 

Ирина Иванова Пройчева

02-04-00-083

член

Иван Златев Атанасов

 

Константин Георгиев Георгиев

02-04-00-100

член

Вихрена Цекова Петрова

 

Доротея Георгиева Николова

02-04-00-134

Член

Елена Костадинова Тодорова

 

Кичка Петрова Ганева

02-04-00-182

член

Димчо Стоев Димов

 

Донка Стефанова Иванова

02-04-00-191

Член

Мариана Тодорова Николова

 

Плумка Тодорова Димова

02-04-00-221

член

Неделя Георгиева Грозева

 

Галина Демирева Желязкова

02-04-00-230

член

Диана Георгиева Павлова

 

Татяна Иванова Митрани

02-04-00-231

Член

Василка Великова Стоянова

 

Рижина Антонова Андонова

02-04-00-250

член

Галина Демирева Желязкова

 

Радка Георгиева Теохарова

02-04-00-269

член

Драгомир Тодоров Бакларов

 

Събина Любомирова Желязкова

02-04-00-288

член

Елена Тодорова Калфова

 

Михаил Атанасов Михайлов

02-04-00-297

Член

Плумка Тодорова Димова

 

Евелина Димитрова Премянова

02-04-00-298

Член

Живка Златкова Кралева

 

Мария Дойчева Костова

02-04-00-299

член

Стефка Костадинова Милева

 

Радост Димитрова Василева

02-04-00-310

член

Ася Стоянова Червенкова

 

Руска Тодорова Славова

 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Решението е прието в ………часа.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 21.10.2019 в 14:54 часа

Календар

Решения

  • № 294 / 17.02.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 293 / 07.02.2020

    относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

  • № 292 / 23.01.2020

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения