Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 180
Бургас, 21.10.2019

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх.№123/21.10.2019 г., подписано от Владимир Дуков Дуков - упълномощен представител на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на общинаБургас.

Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощни от представляващите коалицията“. Списъкът с промените е представен и на технически носител.

Поради това и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 и чл. 89 от ИК, Общинска избирателна комисия– Бургас

РЕШИ:

ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Бургас от квотата на коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, съгласно представеното предложение както следва:

 

СИК НОМЕР

 

 

Позиция в СИК

ТРИ ИМЕНА НА НОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЕГН

ТРИТЕ ИМЕНА НА ЗАМЕНЕНИЯ ЧЛЕН

           

02-04-00-001

член

Мария Димитрова Димова

 

Стойка Кирилова Неделчева

           

02-04-00-007

член

Силвия Веселинова Джендова

 

Наташа Георгиева Вайсалска

           

02-04-00-034

член

Камелия Димитрова Пройкова

 

Даниела Райчева Чолакова

           

02-04-00-039

челн

Мария Христова Андреева

 

Джена Иванова Камбурова

           

02-04-00-044

член

Татяна Викторовна Танева

 

Лидия Милкова Кърклисийска

           

02-04-00-224

член

Мирослав Панчев Калудов

 

Красимира Райнова Желева

           

02-04-00-296

член

Станка Кирова Николова

 

Желязка Тодорова Тодорова

           

02-04-00-231

член

Атанас Иванов Димитров

 

Василка Великова Стоянова

           

02-04-00-012

член

Величка Василева Тодорова

 

Неделя Георгиева Грозева

           

 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Решението е прието в ………часа.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 21.10.2019 в 15:02 часа

Календар

Решения

  • № 294 / 17.02.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 293 / 07.02.2020

    относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

  • № 292 / 23.01.2020

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения