Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 182
Бургас, 22.10.2019

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

Постъпилиса заявления с вх.№ 128/22.10.2019 г.подписано от Тинка Асенова Желязкова - упълномощен представител на КП „БСП за България“за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на общинаБургас.

Към заявлениятаса приложени списъци на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващите КП „БСП за България“. Списъците с промените са представени и на технически носител.

Поради това и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6 и чл. 89 от ИК, Общинска избирателна комисия– Бургас

РЕШИ:

ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Бургас от квотата на КП „БСП за България“, съгласно представеното предложение както следва:

СИК НОМЕР

ДЛЪЖ НОСТ

ТРИ ИМЕНА НА НОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЕГН

ТРИТЕ ИМЕНА НА ЗАМЕНЕНИЯ ЧЛЕН

02-04-00-143

Член

Мария Димитрова Джендърова

 

Кръстю Тодоракиев Стойчев

02-04-00-172

Член

Красимир Ангелов Недялков

 

ДИМИТРИНА МАРИНОВА ТОШЕВА

02-04-00-176

Секретар

Димитър Славчев Славов

 

ЦВЕТАНКА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

02-04-00-190

Член

Гинка Милкова Станчева

 

ГЕОРГИ ЕВТИМОВ БАЛЕВ

02-04-00-261

Член

Татяна Дечева Великова

 

Калудка Стоянова Михалева

02-04-00-262

Член

Славчо Новаков Лазаров

 

Албена Красимирова Иванова

 02-04-00-108

член 

 Стоянка Николова Коджапеткова

 

 Стефан Иванов Иванов

 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 22.10.2019 в 13:49 часа

Календар

Решения

  • № 294 / 17.02.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 293 / 07.02.2020

    относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

  • № 292 / 23.01.2020

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения