Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 202
Бургас, 23.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от ПП „ВОЛЯ“ за избори за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление  с вх. №9 /23.10.2019 г. ч, подписано от Кремена Недкова Табакова - упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатските листи, издигнати от ПП „ВОЛЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

 

 Към предложението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 1080 - МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК .

 

Предвид това и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 18,  във връзка  с чл. 117, ал. 3 и ал. 4, и чл. 118, ал. 2  от ИК  и Решение № 1080- МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Бургас

 

Р Е Ш И:

 1. РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ 160 /сто и шестдесет/ броя лица, на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от ПП „ВОЛЯ“ за избори за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г., съгласно приложения към заявлението списък.

 

 1. ОТКАЗВА да регистрира следните лица на основание чл.117, ал.7 от ИК и поради следните причини:

 

Име

ЕГН

Причина

Стефка Димова Стефанова-Градинарова

 

Невалидно ЕГН

Атанас Георгиев Иванов

 

Невалидно ЕГН

Виолета Стоянова Панайотова

 

Несъответствие между име и ЕГН

Димитрина Кръстева Добрева

 

Лицето е регистрирано за представител от ВОЛЯ

Радостина Кръстева Димитрова

 

Лицето е регистрирано за представител от ВОЛЯ

Михаил Кирилов Никифоров

 

Невалидно ЕГН

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.

 

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъка на застъпниците.

Приложение № 1 не се обявява поради обстоятелството, че съдържа лични данни

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 23.10.2019 в 16:58 часа

Календар

Решения

 • № 294 / 17.02.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 293 / 07.02.2020

  относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

 • № 292 / 23.01.2020

  относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения