Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 217
Бургас, 25.10.2019

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г

Постъпили са заявления с вх. № 161/25.10.2019 г. подписано от Живко Павлов Господинов - упълномощен представител на КП „БСП за България“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Бургас.

Към заявленията са приложени списъци на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващите КП „БСП за България“.  Списъците с промените са представени и на технически носител.

Поради това и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6  и  чл. 89 от ИК,  Общинска избирателна комисия – Бургас

РЕШИ:

ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Бургас от квотата на КП „БСП за България“, съгласно представеното предложение както следва:

СИК НОМЕР

ДЛЪЖ НОСТ

ТРИ ИМЕНА НА НОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЕГН

ТРИТЕ ИМЕНА НА ЗАМЕНЕНИЯ ЧЛЕН

02-04-00-025

Член

Петкана Илиева Тодорова

 

Петя Панайотова Дайлянова

02-04-00-186

Секретар

Мария Василева Петрова

 

ЯНКА ТОДОРОВА МИНЧЕВА

02-04-00-049

Член

Елена Андонова Костова

 

Надежда Петрова Николова

02-04-00-064

Член

Георги Иванов  Сиягов

 

Елена Андонова Костова

02-04-00-068

Член

Карамфилка Златева Сиягова

 

Николина Николова Трошева

02-04-00-188

Председател

Даниел Ненков Гогов

 

ПЕНКО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

02-04-00-214

член

Пепа Димитрова Жекова

 

Мартин Стоянов Пенев

02-04-00-335

Зам.-председател

Желязко Янев Сталев

 

Мария Недялкова Маринова

 

 

 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 25.10.2019 в 19:09 часа

Календар

Решения

  • № 294 / 17.02.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 293 / 07.02.2020

    относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

  • № 292 / 23.01.2020

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения