Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 220
Бургас, 25.10.2019

ОТНОСНО: закриване на избирателни секции

Общинска избирателна комисия, като взе в предвид Заповед №3253/25.10.2019 год. на Кмета на Община Бургас и на основание  чл.87, ал.1, т.7 от Изборния кодекс,

                                                                     Р Е Ш И:

Закрива секционни избирателни комисии №02-04-00-332, №02-04-00-337 и №02-04-00-338 на територията на община Бургас.

Решението да се изпрати на „Информационно обслужване“ АД за сведение.

       

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК, чрез ОИК-Бургас, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 25.10.2019 в 19:13 часа

Календар

Решения

  • № 294 / 17.02.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 293 / 07.02.2020

    относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

  • № 292 / 23.01.2020

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения