Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 230
Бургас, 25.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от КП „БСП за България“ за избори за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г

Постъпило е заявление  с вх. №2-2 /25.10.2019 г., 16:20  ч, подписано от Тинка Асенова Желязкова - упълномощен представител на КП „БСП за България“, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатските листи, издигнати от КП „БСП за България“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г.

 Към предложението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 1080 - МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК .

Предвид това и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 18,  във връзка  с чл. 117, ал. 3 и ал. 4, и чл. 118, ал. 2  от ИК  и Решение № 1080- МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Бургас

 

Р Е Ш И:

               РЕГИСТРИРА  ЗАСТЪПНИЦИ 1 /един/ брой лица,  на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от КП „БСП за България“  за избори за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019 г., съгласно приложения към заявлението списък.

 

 

ИЗДАВА удостоверения на регистрираният застъпник.

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 на списъка на застъпниците.

 

Приложение № 1 не се обявява поради обстоятелството, че съдържа лични данни.

 

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК чрез ОИК- Бургас в 3 (три) дневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 25.10.2019 в 19:25 часа

Календар

Решения

  • № 294 / 17.02.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 293 / 07.02.2020

    относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

  • № 292 / 23.01.2020

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения