Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 232
Бургас, 25.10.2019

ОТНОСНО: промени в състави на СИК – община Бургас за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 27 октомври 2019г.

Постъпило е заявление с вх. № 175/ 25.10.2019г., подписано от Марияна Лефтерова - упълномощен представител на коалиция „Обединените патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ за извършване на промени в състави на секционни избирателни комисии на територията на община Бургас.

Към заявлението е приложен списък на хартиен носител с исканите промени и пълномощно от представляващите коалиция „Обединените патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“.  Списъкът с промените е представен и на технически носител.

Поради това и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6  и  чл. 89 от ИК,  Общинска избирателна комисия – Бургас

РЕШИ:

ДОПУСКА промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Бургас от квотата на „Обединените патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, съгласно представеното предложение както следва:

 

СИК №

Длъжност

Трите имена на новото предложение

ЕГН

Трите имена на заменен член

02-04-00-044

Член

Георги Михайлов Франгопулов

 

Веселина Стамова Франгопулова

02-04-00-047

Член

Милена Вълчева Михайлова

 

Андрея Бориславова Стамова

02-04-00-049

Член

Румен Господинов Вълков

 

Кера Ненкова Коева

02-04-00-051

Председател

Ива Мирославова Петкова

 

Иван Парашкевов Парашкевов

02-04-00-106

Член

Теодора Желязкова Димова

 

Пенка Тодорова Алексиева

02-04-00-157

Член

Петя Костадинова Казакова

 

Николай Стефанов Чанев

02-04-00-173

Член

Севда Николова Павлова

 

Гинка Кирилова Кирова

02-04-00-180

Член

Теменужка Николова Пеева

 

Руска Георгиева Христова

02-04-00-229

Член

Златка Георгиева Христова

 

Пенка Гунова Дражева

02-04-00-261

Секретар

Ганка Петрова Иванова

 

Димитринка Иванова Янева

02-04-00-294

Секретар

Елена Пенева Станчева

 

Весела Георгиева Христова

02-04-00-318

Член

Недка Ташева Комитова

 

Стела Иванова Горнакова

02-04-00-323

Член

Величка Славова Нейкова

 

Евгени Георгиев Джимертов

 

 

 

ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК.

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Бургас в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от Изборния кодекс

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 25.10.2019 в 19:28 часа

Календар

Решения

  • № 294 / 17.02.2020

    относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

  • № 293 / 07.02.2020

    относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

  • № 292 / 23.01.2020

    относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения